<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Burger Boost og hjerter fra det statslige dyrevelfærdsmærke har skabt to salgssucceser for Danish Crown Beef. Sagt med andre ord er det eksempler på, hvordan et fokuseret og strategisk arbejde med at møde forbrugernes behov skaber plads til varer fra Danish Crown i køledisken.

- Vi har arbejdet målrettet på at tilpasse sortiment og produkter, så vi altid imødekommer den aktuelle efterspørgsel – uanset om det er grillsæson eller tid til nytårsbøffen. Det sker med udgangspunkt i data og forbrugerundersøgelser. Så kort sagt har vi flyttet fokus fra, hvad vi gerne vil sælge til, hvad kunderne vil købe og ønsker af produkterne, og det er fantastisk at se det lykkes, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Markedet for oksekød har i første halvår af 2021/22 været nærmest rødglødende. Halvårets omsætning overgår forventningerne og stiger 30 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Generelt har efterspørgslen været støt stigende gennem halvåret. Et lavt europæisk udbud af oksekød har været med til at løfte priserne, så omsætningen lander på 2,9 mia. kr. mod 2,2 mia. kr. i samme periode året forinden.

- Vi glæder os over de meget fornuftige priser, vi lige nu ser på oksekødet. Det er samtidig værd at bemærke, at mens omsætningen har taget et flot spring på 30 pct., er indtjeningen fulgt med. Driften er stærk, hvilket den stadigt stigende afregning afspejler, siger Finn Klostermann og understreger, at sigtet nu ligger på at knytte forbrugerne endnu tættere til.

- Kigger vi på den overordnede strategi for Danish Crown – Feeding the Future – så handler det om bæredygtighed og om at skabe en klar linje i Danish Crown Beef. Forbrugerne efterspørger kød med holdning – og det kan vi levere gennem vores koncepter, hvad enten man efterspørger det lyse kalvekød eller den røde bøf. Det giver samtidig vores andelsejere en rød tråd at sigte efter i deres arbejde, siger Finn Klostermann.

Koncepterne, som han henviser til, er udover de hjertemærkede kalve, de to koncepter Premium Kvier og Friland Naturpleje. Her sigter Danish Crown Beef på at optimere kødproduktionen ved at krydse malkeracer med kødkvæg i Premium Kvier, så eksporten af kalve kan begrænses. Friland Naturpleje er målrettet de forbrugere og andelsejere, som ønsker at værne om den danske biodiversitet sideløbende med kødproduktion.

Stigende omkostninger

Den øgede indtjening er i Danish Crown Beef opnået trods markant øgede omkostninger på blandt andet energi og transport – noget, der også er en kendt udfordring blandt ejerne, hvor særlig stigende omkostninger til foder har stor indflydelse på økonomien. De stigende afregningspriser er dog medvirkende til at holde bund i forretningen ude på bedrifterne. Fra regnskabsårets start og frem til midten af maj er den gennemsnitlige afregningspris steget med næsten 40 pct. i forhold til sidste år.

- Det har været et godt halvår, så vi andelsejere har grund til at tro på fremtiden. Det er samtidig opløftende, at værdien øges på vores produkter – hvad enten det handler om forædling af råvarerne til produkter med en højere værdi såsom burgerbøffer eller gennem koncepter som hjertemærket Dansk Kalv. Det handler om at identificere de fremtidige markeder og kundebehov, hvilket vi lykkes godt med, siger Karsten Willumsen, formand for Kreaturforum i Danish Crown Beef og medlem af AmbA-bestyrelsen i Danish Crown A/S.

Robusthed på tværs af markeder

Kigger man på Danish Crown Beefs aktiver, er det dog ikke alene de danske slagterier i Holsted og Aalborg og forædlingsfabrikken i Sdr. Felding, som har vind i sejlene.

De to fabrikker i Tyskland har – i tråd med udviklingen i Danmark – øget produktionen og omsætningen markant, mens Scan-Hide, der forarbejder kreaturhuder til læder, udvikler sig positivt gennem et målrettet fokus på branding, optimering og effektivisering. Samlet set bidrager de forskellige aktiviteter i ind- og udland til et styrket Danish Crown Beef.

- Det giver forretningen en vis robusthed, at vi er repræsenteret med produktion i både Danmark og Tyskland og derudover har dedikerede salgskontorer for Frankrig, Spanien og Italien. At vi har dyr fra både danske og tyske landmænd gør, at vi trods et lavt udbud af slagtedyr formår at holde kunderne tilfredse og forsynet med produkter, der matcher efterspørgslen, siger Finn Klostermann.