<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Andelstanken 2.0, som Danish Crown og DLG står bag, så dagens lys i slutningen af 2021, med ambitionen om et markant tættere samarbejde mellem andelsejere- og selskaber. Nu går projektet ind i sin næste fase, hvor 20 landmænd bliver koblet på konceptet, som inkluderer et øget brug af data og en optimering af handlen med foder. Planen er, at alle fælles andelsejere har mulighed for at blive en del af Andelstanken 2.0 i løbet af 2023.

Målet er at Andelstanken 2.0 via udveksling af data, standardisering af effektive foderblandinger og fælles indkøb af råvarer, skal sikre de fælles andelsejere en besparelse på op mod 30 øre pr. kg. kød. Det er DLG´s disponeringsteam, der over tid skal sikre de bedste priser på eksempelvis foderhvede, foderbyg og soja, mens Danish Crown skal behandle og udveksle data som de enkelte bedrifter leverer ind, og som både konsulenter i DLG, rådgivere i Danish Crown og landmanden kan få gavn af i samarbejdet om optimering på staldgangen.  

Camilla Blicher Simonsen, vicekoncerndirektør i Salg og Kunderelation i DLG, siger:

”Vores ejere har fra begyndelsen været meget interesserede i at komme i gang med Andelstanken 2.0, og derfor er jeg også glad for, at vi nu endelig kan affyre startskuddet. Over de seneste ni måneder har vi haft tæt dialog med flere af vores fælles ejere om, hvordan vi får et tættere samarbejde mellem andelsselskaberne og produktionen.”

Tillid og transparens

Indsamling af valide data i rigelige mængder, og en ny måde at handle foder på er et af de helt centrale punkter for, at Andelstanken 2.0 bliver en succes. Ifølge Nicolaj Nørgaard, leder af Ejerservice i Danish Crown, er data nøglen til at afdække, hvilke foderblandinger, der har den bedste performance og den laveste omkostning pr. kilo tilvækst.

”Vi har god fremdrift i at samle mere data i Danish Crown Data, og vi har brug for at samle endnu mere for at kunne opnå de størst mulige besparelser i værdikæden. Andelstanken 2.0 er et vigtigt skridt på vejen mod at sikre optimeringer i fællesskab, der skaber reel værdi for vores fælles ejere,” siger Nicolaj Nørgaard.

Camilla Blicher Simonsen tilføjer:

”Et forpligtende partnerskab på tværs af værdikæden giver DLG, Danish Crown og landmanden mulighed for at fokusere på dét, vi hver især er bedst til. Med tillid til hinanden og større gennemsigtighed i form af data og benchmarks fra bedrifterne, er vi overbevist om, at Andelstanken 2.0 over tid vil skabe mere værdi for alle parter.”

 

Ambitionen for Andelstanken 2.0 er følgende:

Andelstanken 2.0 er til andelshavere, der ønsker at fokusere på driften af et moderne landbrug og derfor trygt overlader trading og køb af råvarer, fodersammensætning, disponering og ordrer til DLG’s specialister i et partnerskabsbaseret samarbejde med gensidig forpligtigelse. 

Fakta

  • Andelstanken 2.0 skal styrke samarbejdet mellem andelsselskaberne og landbruget
  • Projektet giver landmanden mulighed for at fokusere på management, og lader DLG stå for optimeringen, disponeringen og leveringen af foder over tid.
  • Det estimerede forbedringspotentiale er op mod 30 øre pr. kg. kød.
  • Pilotprojektet med 20 landmænd startes op
  • I begyndelsen af 2023 vil der blive koblet flere landmænd på