<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det er tre uger siden, at bestyrelsen i Danish Crown indstillede til, at der på slagteriet i Sæby skulle afskediges 275 medarbejdere. I de uger har medarbejderrepræsentanter og ledere arbejdet på at finde løsninger, der kunne nedbringe antallet af medarbejdere, der skulle afskediges.

Og det er lykkes rigtig godt, da antallet af afskedigelser i Sæby falder fra oprindeligt 281 til, at 121 medarbejdere bliver afskediget.

- Vi er lykkes med at få mere produktion ind på vores daghold i form af en skinkeproduktion og mere udbening. Det skyldes ene og alene et stærkt samarbejde mellem medarbejderrepræsentanterne, der har været åbne over for løsninger, og vores salg- og planlægningsafdeling, der har været hurtige til at afsøge muligheder for den nye skinkeproduktion, siger Jesper Sørensen, fabrikschef i Sæby. 

15 minutters mere pause om dagen

Størstedelen af reduktionen i antallet af afskedigelser i Sæby kommer af, at medarbejderne på slagteriet skal holde 15 minutters mere pause hver dag. Det forlænger også deres arbejdsdag 15 minutter, men det er uden en kniv i hånden.

Ved at forlænge arbejdsdagen med et kvarters længere pause kan man nemlig øge produktionskapaciteten, fordi linjerne står mindre stille, da pauserne holdes forskudt, og der dermed kan afløses på linjerne i pauserne.

Forslaget om en 15 minutters længere arbejdsdag i pausestuen blev sendt til afstemning blandt medarbejderne, hvor 86% stemte for.

- I en ærgerlig situation, hvor der var udsigt til at miste 281 kolleger, er vi glade for, at vi ved at holde et kvarters ekstra pause hver dag og dermed forlænge arbejdsdagen kan redde så mange jobs her i Sæby. Jeg er også glad for, at det blev et klart flertal fra kollegerne, så der er enighed om, at det er den rigtige løsning, siger Jens Hansen, der er tillidsrepræsentant på slagteriet i Sæby.

Stor efterspørgsel på afskedigede medarbejder

På slagteriet i Ringsted var der lagt op til, at 75 medarbejdere skulle afskediges, men her endte fabrikschef Steffen Ahrendsen efter forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne at skulle afskedige 25 medarbejdere nu og her.

Steffen Ahrendsen fortæller, at det blandt andet skyldes, at nogle er fratrådt frivilligt, og andre er blevet flyttet til andre funktioner på slagteriet.

Fælles for de medarbejdere, der bliver afskediget på slagterierne i Sæby og Ringsted er, at der er stor efterspørgsel på de medarbejdere fra andre lokale virksomheder, som har rakt ud til Danish Crown, fortæller begge fabrikschefer.