Loading...

Danish Crowns andelsejere får nu muligheden for at spille hinanden endnu bedre gennem to nye mentorordninger, som lanceres og faciliteres via Danish Crown Ejerservice. Den første af dem handler om at give de nyetablerede andelsejere den bedste start på tilværelsen som selvstændig, og det handler i høj grad om at give de gode erfaringer videre, fortæller Thomas Abildgaard Rasmussen, der er primus motor på de to nye mentorordninger.

- Nyetablerede landmænd skal navigere i en masse muligheder og risici, som for de flestes vedkommende ligner hinanden, og som mange har været igennem. Derfor er det oplagt at bruge muligheden for at trække på andres erfaring og benytte sig af en mentor i indsatsen for at tilrettelægge en robust og velfungerende virksomhed, som både tjener penge og giver plads til et liv ved siden af. Den rejse har alle vores andelsejere været på, siger han.

Derfor håber han, at de erfarne andelsejere i Danish Crown vil være med til at hjælpe den nye ordning godt på vej.

- Min erfaring med ledelse og netværk er, at det er en stor fordel at kunne sparre med en erfaren kraft, der har været gennem en lignende proces. Det gælder både i dagligdagen og i relationen til kreditgivere og samarbejdspartnere, hvis man kan vise, at man har etableret en robust organisation, hvor strategi, ledelse og netværk indgår som naturlige elementer. Så de andelsejere, som vil hjælpe som mentor, vil give en enorm hjælp både til den daglige sparring og som ballast mod omverdenen, siger Thomas Abildgaard Rasmussen.

Et digitalt boost
Udover mulighederne for nyetablerede andelsejere bliver der også lavet mentorordning, hvor de mere erfarne ejere kan få faglige indspark. Det handler om de mange digitale værktøjer, som landbruget får stillet til rådighed, og som det kan være svært at finde tid til at sætte sig ind i for alle landmænd.

- Den digitale udvikling i landbruget sker med enorm hastighed. For vores eget vedkommende har vi i Danish Crown over de seneste par år lagt en masse værktøjer ud via vores Dashboard og app, som kan styrke produktionsøkonomien, og udviklingen er den samme i resten af landbrugssektoren. Der oplever vi en stigende efterspørgsel blandt vores ejere i at styrke deres brug af digitale værktøjer, og derfor søsætter vi nu denne her løsning, siger Thomas Abildgaard Rasmussen.

Helt konkret betyder det, at unge og måske kommende ejere af Danish Crown, med stor erfaring inden for anvendelse af digitale løsninger i dagligdagen, kan være mentorer for nuværende og erfarne ejere af Danish Crown. Og udover sparring omkring digitale værktøjer ser Thomas Abildgaard Rasmussen også andre muligheder i at blive en del af den nye ordning.

- Det kan være, at de unge mennesker med tiden kan tilbyde overvågning af den erfarne ejers produktion på distancen, og måske kan det endda vise sig på lang sigt, at der er et muligt match for generationsskifte, hvis det viser sig at være oplagt at gå efter.

De to ordninger

En digital ordning
Unge, ikke-etablerede landmænd er digitale mentorer for erfarne landmænd, der ønsker at styrke arbejdet med digitale værktøjer på ejendommen, f.eks. Dynamisk Tilvækst, Dashboard, foderapp m.v. Det kan være nyuddannede landmænd eller kommende landmænd, der er på nippet til at afslutte deres uddannelse.

En nyetableret ordning
Erfarne landmænd er mentorer for unge, nyetablerede landmænd, der ønsker den erfarne landmands støtte og opbakning i en etableringsfase. Her er der mange bolde i luften, og en stor investering skal blive en god forretning, både økonomisk og som en værdifuld investering i livet, der skal leves med et professionelt virke som landmand.

Det første møde vil være i fællesskab med Ejerservice, hvor der forventningsafstemmes. På den måde vil vi gerne være med til at sikre, at alle kommer fra start og får et værdifuldt forløb sammen. Herefter er møde 2 og 3 på egen hånd, og til møde nr. 4 evalueres der på forløbet i samarbejde med Ejerservice for her også at fokusere på, om fællesskabet skal fortsætte.

Interesserede søges

Er man interesseret i enten at blive mentor eller mentee, søger Ejerservice efter landmænd, der falder indenfor de fire kategorier:

  1. Eksisterende, erfarne ejere, der vil tilbyde sin assistance som mentor for en ung nyetableret ejer af Danish Crown
  2. Unge, nyetablerede ejere af Danish Crown, der søger en erfaren mentor
  3. Unge, ikkeetablerede landmænd, der tilbyder sine digitale kompetencer, og har interesse i dansk griseproduktion
  4. Eksisterende, erfarne ejere, der søger en digital mentor til at booste arbejdet med de digitale værktøjer

Hvis man vil vide mere om ordningen eller melde sig som deltager, skal man kontakte Thomas Abildgaard Rasmussen på tlf.: 2171 7735 eller e-mail: THARA@danishcrown.com.