<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

For en måned siden havde Danish Crown over 70 landmænd på venteliste, som ønskede at levere omkring 700.000 grise årligt. Bestyrelsen valgte i første omgang at åbne for tilgang af nye andelsejere med en samlet leverance på mellem 250.000 og 350.000 grise på årsbasis.

På fire uger er der lavet aftale med omkring 25 nye andelsejere med en forventet leverance på cirka 200.000 grise om året. Samtidig har det vist sig, at omkring halvdelen af de landmænd, der havde skrevet sig på ventelisten, ikke på nuværende tidspunkt har en strategi, der flugter med at blive andelsejere i Danish Crown. Tilbage står en mindre gruppe, der fortsat overvejer at melde sig ind i Danish Crown.  

- På den ene side er det ærgerligt, at der ikke var flere af dem, som stod på ventelisten, der reelt var klar til at blive leverandører fremadrettet. Omvendt så viser det også, at vi gjorde det rigtige ved at indføre ventelisten og leveringskvoter, for ellers havde vi fået en del leverandører ind, som allerede nu havde været på vej ud igen, sandsynligvis fordi puljeprisen på smågrise er tilbage på et niveau omkring den beregnede notering, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown. 

I den løbende dialog med andelsejerne og enkelte af de landmænd, der havde skrevet sig på ventelisten, er det blevet klart, at der er en stigende interesse for at bygge nye og tidssvarende stalde til slagtegrise.

Tilbage i november 2019 etablerede Danish Crown en låneramme på 200 millioner kroner, hvor selskabets andelsejere kunne låne 650 kroner for hver stiplads, de etablerede. Lånet skulle tilbagebetales via restbetalingen over to år.

Lånets aggressive afdragsprofil har dog vist sig at afholde interesserede andelsejere fra at benytte sig af Danish Crowns tilbud. Derfor har bestyrelsen valgt at ændre betingelserne for afdrag af lånet til at skulle ske via restbetalingen over fem år.

- Vi kan mærke, interessen for at investere i produktion af slagtegrise er stigende. Derfor tog vi modellen op til fornyet overvejelse og har valgt at gøre afdragsprofilen mere brugbar for vores ejere, fortæller Erik Bredholt. 

Lånene tilbydes alle andelshavere efter først til mølle-princippet, dog skal byggeriet være startet senest seks måneder efter, Danish Crown har givet tilsagn, ellers bortfalder lånetilsagnet. Hvis samtlige 200 millioner kommer ud at arbejde, så vil der blive bygget nye stalde til en årlig produktion af 1,2 millioner slagtegrise.

- Gennem det seneste år har vi løftet vores slagtekapacitet med over 10 procent. Den vil vi gerne fastholde, men over tid vil det kræve, at der kommer mere gang i byggeriet, end vi har set de seneste år. Derfor har vi valgt at dreje på det her håndtag nu, for det giver i mine øjne mulighed for, at vi kan få bygget nogle nye stalde, der både vil gavne miljøet og være med til at sikre danske arbejdspladser, siger Erik Bredholt.

Går du med planer om at bygge en ny stald, og vil du høre mere om Danish Crowns tilbud om finansiering, kan du kontakte din ejerkonsulent.