<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Der ligger en fokuseret indsats gennem flere år bag Danish Crowns rekordresultat i regnskabsåret 2020/21. Der har været arbejdet målrettet for at styrke koncernens positioner på hjemmemarkederne i Nordeuropa. Der er satset globalt på kategorierne bacon, pizza-toppings og konserves samt investeret i DAT-Schaub, der nu er blandt de globale markedsledere på salg af produkter fra grisetarme til fødevare- og pharma-industrien. 

DAT-Schaub har for syvende år i træk udvidet forretningsomfanget. Selskabet har næsten femdoblet sin driftsindtjening i strategiperioden og runder nu for første gang en indtjening på én milliard kroner. Der har også været stor fremgang i forædlingsaktiviteterne på de nordeuropæiske hjemmemarkeder. I 2020/21 bidrager de med næsten én milliard kroner. Det er 41 procent mere end ved strategiperiodens start for fem år siden.

Den strategiske målsætning har været at løfte indtjeningen, så Danish Crown blev i stand til at øge afregningen for ejernes leverancer af grisekød med mindst 60 øre pr. kilo i forhold til det europæiske prisindeks. Det mål er nu indfriet to år i træk.

- Det er et virkelig godt regnskab, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at vi nåede vores målsætning i vores nu leverede 4WD-strategi. Det viser robusthed, at vi lykkedes i det forløbne år. Medarbejderne har leveret en exceptionel indsats. Alle har løst deres opgaver, taget hjemmearbejde og titusindvis af hurtigtest på vores fabrikker i stiv arm. Samtidig har vi haft en fast hånd på roret og holdt kursen, selv om vi i perioder var delvist afskåret fra at eksportere til Kina, og salget til cafeer, restauranter og kantiner har været hårdt ramt af COVID-19. Det er en præstation, vi kan være stolte af, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Danish Crowns nettoresultat går 5,3 procent frem til 2,255 milliarder kroner. Grundet massive fald i verdensmarkedspriserne på grisekød i den sidste tredjedel del af regnskabsåret mindskes den samlede omsætning med 4,1 procent til 58,287 milliarder kroner.

Restbetalingen til andelsejerne for leverancer af grise bliver 130 øre pr. kilo og 110 øre pr. kilo for søer, mens kreaturandelsejerne også får en restbetaling på 130 øre pr. kilo. Derudover bliver der sat 242 mio. kr. ind på andelsejernes ejerkonti. For en ejer, der leverer 10.000 grise årligt, bliver det samlet set til cirka 1,3 mio. kr.

- Der er igen i år skabt værdi for de 1.600 andelsejere, der leverer grise til Danish Crown. Målt i kilo har de leveret otte procent mere til de danske slagterier. Rekordresultatet skal derfor fordeles på flere kilo, så restbetalingen pr. kg til leverandørerne af grise lægger en spids lavere end sidste år. Det ændrer dog ikke på, at det har været en attraktiv forretning for landmændene at holde grisene i Danmark frem for at eksportere dem som smågrise, siger Jais Valeur.

Mens afregningen for grisekød dykkede kraftigt hen over sommeren, så er priserne på okse- og kalvekød steget betragteligt. Danish Crown Beef begynder at forløse sit potentiale og viser styrke. Der er fremgang i salget både i detailleddet og til restauranter og foodservice, og samtidig bidrager både slagteriaktiviteterne i Tyskland og Scan-Hide, der forarbejder kreaturhuder til læderindustrien, med en flot indtjening.

- Der er momentum i forretningen lige nu, og vi har en stærk plan og strategi for fremtiden. Samtidig har vi fastholdt en god finansiel balance, og vores gearing er med 2,3 væsentligt under vores langsigtede målsætning på 3,0. Dermed har vi et stærkt udgangspunkt for at kunne foretage de strategiske investeringer, der skal sikre Danish Crowns fortsatte udvikling, siger Jais Valeur.

I juni præsenterede Danish Crown sin strategi for de kommende fem år. Den har fået navnet Feeding the Future og flytter koncernens helt grundlæggende fokus fra volumen til værdiskabelse, hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet for den fremtidige udvikling.

Derfor har Danish Crown blandt andet tilsluttet sig klimaprogrammet Science Based Targets Initiative og forpligtet sig til at opsætte konkrete klimamål for hele værdikæden fra jord til bord. Det underbygger Danish Crowns overordnede mål om at halvere sin CO2 udledning i 2030.

- I Danish Crown er vi helt bevidste om, at kødproduktion er en del af klimaudfordringen. Derfor er målet med vores nye strategi at tage det arbejde, vi startede med 4WD-strategien, til et nyt niveau. Vores økonomiske målsætning er uændret, og med bæredygtighed som katalysator er det vores klare mål at løfte værdien af de råvarer, vi får tilført fra vores danske ejere, så de bliver i stand til kontinuerligt at investere i at nedbringe klimaaftrykket fra deres bedrifter, siger Jais Valeur.

Regnskabet og de foreslåede restbetalinger skal godkendes på Danish Crowns ordinære repræsentantskabsmøde den 30. november.

Fakta om Danish Crowns ejerkonti:

Når Danish Crown konsoliderer selskabet for at sikre den fortsatte drift og udvikling, så kan bestyrelsen indstille til repræsentantskabet, at op til 75 procent af konsolideringen sker på andelsejernes individuelle ejerkonti. Indtil i år har det været maksimalt 50 procent af konsolideringen, der kunne ”sættes på navn”, men efter en vedtægtsændring er den andel nu løftet til 75 procent.

Pengene på andelsejernes ejerkonti er bundet i selskabet, indtil andelsejeren vælger at udtræde af selskabet, hvorefter pengene kan udbetales over en periode på 10 år, forudsat der det enkelte år samlet set er større indbetalinger til ejerkonti end udbetaling fra ejerkonti – og under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse.

For regnskabsåret 2020/21 har bestyrelsen indstillet, at grise- og so-andelsejere får indsat 18 øre pr. leveret kilo på deres ejerkonti, mens kreaturandelsejerne får indsat 36 øre. pr. kilo. I alt vil der blive indsat 242 mio. kr. på andelsejernes ejerkonti.