Loading...

28.937 mio. kr.

Omsætning 1. halvår 2020-2021

1.335 mio. kr.

Nettoresultatet for 1. halvår 2020-2021

Danish Crowns tre forædlingsselskaber i Polen, Sverige og Danmark har samlet set formået at løfte indtjeningen med næsten 40 procent i forhold til sidste år. Samtidig fastholder selskabet sin stærke position i Storbritannien efter afklaringen af Brexit, og DAT-Schaub, som er global markedsleder på forædling af tarmsæt fra grise, leverer endnu et rekordresultat.

- Det er et stærkt regnskab. Vi er tættere på vores kunder og forbrugerne end nogensinde før. Vores fokus på bæredygtighed åbner døre, og gennem det seneste halve år har netop bæredygtighed været en afgørende faktor i forhandlinger, hvor vi har sikret os betydelige ordrer fra store internationale spillere indenfor både detailhandel og foodservice. Det giver energi og tro på det fortsatte arbejde, hvor der er mere at hente gennem en målrettet indsats, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Danish Crown vokser, og har, opgjort i kilo, solgt tre procent mere i første halvdel af regnskabsåret end den samme periode sidste år. Globale prisfald på kød grundet COVID-19 og en lavere dollarkurs påvirker omsætningen i nedadgående retning, men indtjeningen fastholdes på et højt niveau med et nettoresultat på 1.335 mio. kroner.

Lokale udbrud af COVID-19 afskar i halvårets start enkelte af koncernens fabriksanlæg fra at eksportere til Kina, og derfor blev der eksporteret næsten 30 procent mindre til Kina i forhold til sidste år.

Sideløbende har COVID-19, og i mindre grad udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland, generelt presset priserne på grisekød, og tilmed har dollarkursen i snit været 8,2 procent lavere end for et år siden. Derfor falder omsætningen med ni procent fra 31.834 mio. kroner til 28.937 mio. kroner. Selvom den løbende afregning til ejerne gennem hele perioden har været særdeles konkurrencedygtig, og i gennemsnit næsten halvanden krone bedre end EU-indekset, så har afregningen været lavere end sidste år.

Resultatet af den primære drift går tilbage fra 1.750 mio. kroner til 1.653 mio. kroner. Et fald på 97 mio. kroner, hvilket stort set svarer til de ekstra omkostninger, der har været til test og ekstra rengøring grundet COVID-19. Nettoresultatet lander på 1.335 mio. kroner, hvilket er 56 mio. kr. mindre end i 1. halvår 2019/20.

- Trods en del modvind i årets start formår vi stort set at matche sidste års rekordresultat. Det kan vi kun være tilfredse med, når vi samtidig har leveret en konkurrencedygtig afregning til vores ejere. Det skyldes ikke mindst en formidabel indsats af alle vores 26.000 medarbejdere. Jeg har stor respekt for vores medarbejdere, der trofast er mødt ind på vores slagterier og fabrikker hver eneste dag, mens andre har hængt i og løst deres opgaver fra hjemmekontoret. Det har sikret, at ingen af vores kunder har manglet varer under pandemien. Det er en præstation, vi kan tillade os at være stolte af, siger Jais Valeur.

COVID-19 har ramt efterspørgslen på de ædle udskæringer af oksekød, som i høj grad drives af salget til foodservice, og det har udfordret Danish Crown Beefs afregning til ejerne for deres kreaturer. Retningen i Beef er dog fortsat rigtig. Forretningen udvikles løbende med nye produkter i tæt dialog med kunderne, og Scan-Hide, der sælger kreaturhuder til læderproduktion, er igen på vej frem efter en vellykket turnaround,

Tilførslerne af grise til de danske slagterier er steget med ni procent i forhold til samme periode sidste år, og derfor har Danish Crown ansat over 500 nye medarbejdere. Den store stigning i leverancerne skyldes i høj grad udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland og har skabt behov for flere hænder til at slagte, forarbejde og pakke den øgede produktion til kunder over hele verden.

- Vi er et godt sted som virksomhed. Det er rygraden i vores 4WD-strategi, som skaber værdi for vores ejere. Det giver tro på fremtiden og nu handler det om at holde fast og fortsætte den positive udvikling. Derfor er vi ved at lægge sidste hånd på en ny femårig strategiplan, som vi forventer at kunne præsentere inden sommerferien, siger Jais Valeur.

I forhold til første halvår af 2019/20 er koncernens rentebærende gæld nedbragt med 1.200 mio. kroner, og soliditeten er øget med 1,5 procentpoint til 30 procent ved udgangen af 1. halvår 2020/21. Koncernens gældsgearing udgør 2,6 x EBITDA, hvilket er marginalt lavere end samme periode sidste år, hvor den var 2,7. Det er til trods for, at der i perioden er investeret 450 mio. kroner mere end sidste år i blandt andet automatisering og i vækstkategorierne pizzatoppings og bacon.