<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crowns kommende hovedkontor skal som et af de første byggeri i Danmark opnå DGNB´s hjerteordning, som lægger vægt på, at bygningen skal være sund og behagelig at være i for medarbejderne, med et særligt fokus på luftkvalitet, termisk indeklima, akustik, visuelt indeklima og arkitektonisk kvalitet. DGNB er en tyskudviklet certificeringsstandart for bæredygtigt erhvervsbyggeri, der nu er blevet tilpasset af DGNB Danmark.

- Bæredygtighed skal afspejle sig i alt, vi foretager os. Sådan er det, når vi går efter, at hele vores værdikæde skal være klimaneutral i 2050. Derfor er det afgørende for os, at det nye byggeri også skal matche de højeste standarder inden for bæredygtighed. Det handler om energiforbrug, arbejdsmiljø, indeklima og materialer. Vi genbruger f.eks. en masse af den nedknuste beton fra den nedlagte pølsefabrik på Tulipvej, siger Group COO hos Danish Crown Preben Sunke.

Gennem hele processen har det været vigtigt, at det nye byggeri matchede Danish Crowns bæredygtighedsagenda, og derfor skal byggeriet også kunne opnå DGNB guld-certificering.

Nu er underskriften sat på aftalen mellem Danish Crown og totalentreprenøren Raundahl & Moesby A/S, der sammen med arkitektfirmaet CEBRA og det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen kom med det bedste bud på opførelsen af Danish Crowns nye hovedkontor i Randers.

Mangel på plads

Planerne om et nyt hovedkontor så dagens lys i 2017, men blev siden sat på pause. Danish Crowns nuværende hovedkontor på Marsvej i Randers, står over for en totalrenovering, hvis det fortsat skal være et velfungerende hovedkontor.

Beregninger har dog vist, at der rent økonomisk ikke er den store forskel på at renovere bygningerne på Marsvej og på at bygge et helt nyt hovedkontor.

- Selv om de fleste af vores medarbejdere lige nu arbejder hjemme og det går godt, så ændrer det ikke på at vi mangler plads. Vi har et stort behov for flere og bedre mødelokaler. Vi flyttede ind på Marsvej i starten af 1991, og byggeriet stod nu foran en totalrenovering, fortæller Preben Sunke.

-  Når vi bygger nyt, opnår vi besparelser på energi, vi sparer penge på vedligeholdelse, vi kommer til at arbejde mere effektivt og der vil være masser af synergier ved at samle medarbejderne i Randers på en adresse. Samtidig ejede vi allerede grunden og sidst, men ikke mindst, kan vi sælge bygningen på Marsvej, så samlet set betyder det, at omkostningerne ved at bygge et nyt hovedkontor vil være stort set de samme som ved at renovere vores nuværende bygninger.

Køkken, mødelokaler og identitet

Det nye hovedkontor kommer til at byde på flere mødelokaler og en blanding af storrumskontorer og enkeltmandskontorer. Samtidig er der blandt andet også indtænkt et såkaldt masterchef-køkken og en slagterbutik med delikatesser, som skal være med til at vise Danish Crowns identitet i bygningen.

- Hjertet af bygningen med køkken og butik kommer til at skabe en fantastisk stemning og hele tiden minde os om, hvad vi arbejder med og for. Samtidig får vi et hovedkontor, som kan understøtte og løfte hele organisationen gennem synenergier mellem funktionerne i Danish Crown Pork, Danish Crown Foods og koncernfunktionerne, siger Preben Sunke.

Nedrivningen af den nedlagte pølsefabrik på Tulipvej 3 er ved at være tilendebragt, så byggeriet forventes påbegyndt til sommer. Entreprisesummen er på godt 200 millioner kroner og det nye hovedkontor forventes at være klar til indflytning i slutningen af marts 2023.

Om DGNB-Hjertet:

DGNB Hjerte lanceres som en integreret del af DGNB, der er en tyskudviklet certificeringsstandart for bæredygtigt erhvervsbyggeri, der nu er blevet tilpasset af DGNB Danmark.

DGNB Hjerte er integreret med DGNB-certificeringen og består af kriterier samlet i 5 ”hjertekamre”:

  • Luftkvalitet – herunder afgasning fra materialer.
  • Termisk indeklima – herunder temperatur og træk.
  • Akustik – herunder efterklangstider og lydisolering.
  • Visuelt indeklima – herunder kvaliteten af dagslys og kunst lys.
  • Arkitektonisk kvalitet – herunder udsyn og uderum.

Se mere: www.dk-gbc.dk