Loading...

Normalt har Danish Crown Beef offentliggjort sin afregning for indeværende uge tirsdag klokken 13.00 i både et nyhedsbrev og på SMS. På det tidspunkt har afregningspriserne allerede været gældende siden mandag morgen, men fremover vil andelsejerne i Danish Crown Beef kende afregningspriserne ugen forinden.

- Vi har valgt at flytte vores nyhedsbrev samt udmeldingen om ændringer i afregningspriser til fredag klokken 13.00 for at sikre gennemsigtigheden i vores afregning. Det sikrer at andelsejere, der sender dyr til slagtning mandag og tirsdag, vil kende den konkrete afregningspris pr. kilo forud for slagtningen modsat nu, hvor nogle oplever, at den kommer med tilbagevirkende kraft, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

I tilfælde helligdage på en fredag vil nyhedsbrev og afregning i stedet blive udsendt torsdag sidst på eftermiddagen.