Loading...

Årets kødkvægsmøde i Herning gav en gennemgang af konceptet fra formand for kødkvægsudvalget Vagn Hoffmann samt formand for Danish Crown Beef Peder Philipp og CEO i Danish Crown Beef Finn Klostermann.

I debatten var det især restbetaling, slagtepræmier og hjertemærkningsordningen, der fyldte forud for valget, hvor der blev valgt en ny formand for kødkvægsudvalget.

Det blev Ivar Nielsen, der dermed erstatter Vagn Hoffmann, der har været formand for kødkvægsudvalget hidtil.

De valgte blev som følger:

Anni Assenbjerg

Bo Pedersen

Erik Frandsen

Ivar Nielsen

Thomas Jensen (Nyvalgt)

Vagn Hoffmann

Suppleanterne blev Per Krogager og Martin Sølbæk