Loading...

Fremadrettet skal Kreaturforum have mere fokus på at sikre og udvikle den palette af service og koncepter, Danish Crown Beef tilbyder andelshaverne. Samtidig skal bestyrelsen i Danish Crown Beef i højere grad bruge sine kræfter på den kommercielle del af forretningen.

Derfor ændres rollefordelingen i Danish Crown Beefs bestyrelse, så Danish Crowns Group CEO – præcis som det er tilfældet i Danish Crowns øvrige forretningsenheder – er født formand for bestyrelsen, mens formanden for Kreaturforum er næstformand.

- Gennem de seneste år har vi ensrettet ledelsen af koncernens forretningsenheder med det klare formål at styrke driften af Danish Crown til glæde for vi ejere. Danish Crown Beef er den sidste forretningsenhed, hvor vi foretager denne ændring, og det er vigtigt for mig at understrege, at ejernes indsigt og indflydelse er uændret, siger Danish Crowns formand Erik Bredholt.

Samtidig oprettes der et nyt ejerudvalg under Kreaturforum, som består af de ni kreaturandelshavere som er valgt til Danish Crowns repræsentantskab, hvor der bliver fokus på ejerservice og udvikling af markedsrettede koncepter.

- Med den her model mener jeg, at vi kan få styrket både den kommercielle side og den service, vi som ejere efterspørger. Vi vil sætte fokus på udvikling af koncepter indenfor bæredygtighed og spisekvalitet, for det er noget af det, der skal til for at sikre fremtiden for danske kvægproducenter, siger Karsten Willumsen, der er formand for Kreaturforum.

Det er vigtigt for mig at understrege, at ejernes indsigt og indflydelse er uændret.

Erik Bredholt, formand, Danish Crown