<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Det er onsdag blevet offentliggjort, at koncerndirektør i Danish Crown Jais Valeur skal være formand i et nyt klimapartnerskab mellem regeringen og fødevare- og landbrugssektoren.

Klimapartnerskabet, som Jais Valeur bliver formand for, skal komme med sin vision for sektorens grønne omstilling og sit ambitionsniveau for sektorens reduktion af drivhusgasudledning frem mod 2030.

Ifølge en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet er valget faldet på Jais Valeur, fordi Jais Valeur med basis i sin position hos Danish Crown kan identificere de største problemer og de mest afgørende udviklingsveje i hele kæden fra produktion, forarbejdning, forbrug og eksport.

Ligesom Danish Crowns egne ambitiøse bæredygtigshedsmål, har koncerndirektøren store ambitioner på hele sektorens vegne.

- Danmark er anerkendt ude i den store verden for vores gode fødevarer, og i de kommende år har vi en enestående mulighed for at blive foregangsland på klimafronten for resten af verden. Vi er allerede meget langt fremme, når det gælder klimaeffektiv fødevareproduktion. Men vi skal være endnu bedre – og her i Danmark kan vi i fællesskab finde de løsninger, som hele verden får brug for, siger Jais Valeur.

Klimapartnerskabet er ét ud af i alt 13 klimapartnerskaber, som regeringen vil indgå med forskellige sektorer af erhvervslivet for at øge fokus på at løse klimaudfordringerne.

Fødevareminister Mogens Jensen mener, det er nødvendigt at rykke på fødevare- og landbrugssektoren, fordi landbruget udgør over 20 pct. af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser.

- Vi har brug for, at vores madproduktion og vores madvaner bliver mere bæredygtige og klimavenlige. Køerne på marken skal være bedre for klimaet, vi skal træffe flere klimarigtige valg, når vi handler i supermarkedet, og så skal vi smide mindre mad ud, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der udover Jais Valeur skal være en del af arbejdsgruppen for fødevare- og landbrugssektoren.