Loading...

I forlængelse af staldstudieturene blev der efterspurgt et webinar, som kunne gå i dybden med mulighederne indenfor miljøteknologi samt økonomien i de enkelte tiltag.

Derfor inviterer Ejerservice til et online-webinar d. 11. oktober fra 15.00-17.00, hvor Bent Ib Hansen, der er chefkonsulent for husdyrinnovation ved SEGES og Per Knudsen og Thomas Abildgaard fra Ejerservice vil gennemgå mulighederne.

Webinaret vil komme ind på hvilke teknologier der er til rådighed i dag, deres effekt på emission (ammoniak, klimagasser og lugt), samt investerings- og løbende driftsomkostninger udtrykt som omkostning per gris afhængigt af, om der bygges 2.000, 8.000 eller 12.000 stipladser.

Dagsorden:

  • Hvilke teknologier er der til rådighed i dag afhængigt af, om der er krav om ammoniak og/eller lugtreduktion?
  • Hvad er effekten af de enkelte teknologier?
  • Hvad er i investerings- og løbende driftsomkostninger udtrykt som omkostning per gris?
    • Er der sidegevinster, der kan medregnes ved de enkelte teknologier?
  • Er der nye ting i pipeline?
  • Spørgsmål

Indleder: Bent Ib Hansen, SEGES

Panel: I spørgerunden vil Thomas A. Rasmussen og Per Knudsen fra Danish Crown Ejerservice også deltage.

Ønsker du at deltage et i webinaret, kan du tilmelde dig på mail ved at skrive til anno@danishcrown.com.