Loading...

Mere værdi for de leverede kilo. Det er humlen i Danish Crown Beefs strategi, og det skal sikres gennem en højere grad af forædling, tydelig markedsposition i Nordeuropa og en stærk og delvist integreret produktion og afsætning af biprodukter. Samtidig skal Danish Crown Beefs datterselskaber fortsat bidrage stærkt til afregningen.

Koges strategien ned til en sætning, kan den opsummeres således:

Danish Crown Beef vil skabe størst mulig værdi som leverandør af kvalitetskød med et stærkt engagement i kunderne, medarbejderne og bæredygtighed – ejet af danske landmænd.

- Vi har en stærk base i vores ejerstrategi, som lægger sporene for en stærk og stabil råvarebase. På den råvarebase skal vi generere mest mulig værdi til glæde for vores andelsejere, og der har vi identificeret en række håndtag, vi kan trække i, som styrker vores organisation både på de interne linjer og overfor vores kunder og forbrugerne, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Det bliver med fokus på øget bæredygtighed og en tydelig markedsposition, så Danish Crown Beef skiller sig positivt ud fra det øvrige marked.

- Vi har haft en god løbende udvikling, men vores omverden bevæger sig med sådan en hast, at vi skal kigge på, hvordan vi sikrer, at vi også er relevante fremadrettet. Vi arbejder med hjertemærkning, plastreduktion, bæredygtighed, og der skal vi fortsat være tydelige på udviklingen, så vores ejere ved, hvad markedet efterspørger, og hvordan de skal tilrettelægge deres produktion, uanset om det er til det danske, tyske eller svenske marked,
eller om det er til vækstmarkeder længere væk, siger Finn Klostermann.

Samtidig skal Danish Crown Beefs tyske aktiviteter løftes op til at møde de tyske forbrugere mere i øjenhøjde.

- Vi har 40 pct. af vores forretning i Tyskland, hvor vi slagter over 200.000 kreaturer årligt. De kreaturer afsættes ofte bedst på det tyske marked, så derfor skal hele den tyske del af forretningen løftes tættere på forbrugerne, så vi får en stærkere afsætningskanal. Der skal vi levere på de dagsordener, som de tyske forbrugere har i fokus.

En af vejene til at skabe større værdi på de leverede kilo i Danish Crown Beef er ved at øge forædlingsgraden. Det skal både ske gennem anlægget i Sdr. Felding, som forædler til den danske detailhandel, og gennem Danish Crown Beefs position i koncernen.

- Vi skal udnytte, at vi er en del af en stærk koncern, hvor vi kan trække synergier ud af samarbejdet med Danish Crown Foods, ESS-FOOD, Sokolow, KLS og Friland. De bidrager til vores samlede konkurrencekraft, så derfor er det indlysende, at vi skal helt tæt på dem, siger Finn Klostermann.

De fællesejede selskaber skal samtidig fortsætte med at levere stærkt ind i afregningen.

- I det seneste halvårsregnskab leverede de fællesejede forædlingsselskaber 40 pct. mere i forhold til sidste år, og med det fokus, som ligger på forædlingen i koncernstrategien, vil de fortsat være et stort aktiv for Danish Crown Beefs ejere, siger Finn Klostermann.