Loading...

Den samlede prissammensætning i afregningen skal gøres tydeligere, og det betyder blandt andet, at den værdi, som kommer til udbetaling ved regnskabsårets afslutning, kommer til at fremgå i afregningsarket. Det sker gennem en tilføjelse af sidste års efterbetaling, gennemsnitlig forrentning af indestående og indbetalingen på ejerkontoen til de nuværende afregningspriser.

- Det er vigtigt for mig at understrege helt fra start, at vi ikke ændrer vores afregningsmetoder eller priser med denne her ændring. Vi vil gerne synliggøre den værdi, som der er i at være andelsejer i Danish Crown Beef. Derfor går vi ind og opdaterer afregningsarket, så den også indeholder et eksempel på den afregning, man kan forvente ved årets afslutning afhængigt af årets resultat. Her bliver det helt tydeligt, hvad man kan forvente at blive afregnet her og nu, men samtidig signalerer vi også, at der selvfølgelig er en afregning, som kommer til udbetaling ved årets afslutning, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Helt konkret betyder det, at afregningspriserne i afregningsarket pr. 23 april vil indeholde 1,47 kroner mere, da det var udbetalingen ved sidste regnskabsårs afslutning. Derudover vil der også blive lagt 21 øre til, som er de gennemsnitlige tillæg, som Danish Crown Beef udbetaler sine andelsejere pr. kg.

- Der vil selvfølgelig være andelsejere, som ligger på den ene og den anden side af gennemsnittet, men når vi tager det med, er det fordi, vi vil ramme tættere på den pris, som vores gennemsnitlige andelsejer kan forvente at få for det leverede kreatur. Det handler i bund og grund om at illustrere den reelle afregningspris, siger Finn Klostermann.

Indarbejdelsen af efterbetaling og gennemsnitlige tillæg er som nævnt det første skridt imod en mere gennemsigtig afregningspris. Derudover er den visuelle fremstilling også lavet om, så antallet af formkoder bliver mere overskueligt.

- Vi tilpasser i den måde, som vi præsenterer vores afregning på, fordi den er enormt omfangsrig. Vi har arbejdet med 15 forskellige formkoder i vores afregningsark, som alle har sin egen pris, og dyrene vil naturligvis stadig blive afregnet lineært i de klassiske 15 formkoder, men for overskuelighedens skyld tager vi dem ud af arket, så vi fremadrettet kun præsenterer de seks mest typiske. Hvis man vil se det fulde afregningsark med alle 15 formkoder og prispunkter, kan man altid finde det på Ejersiden, siger Finn Klostermann.

Hvis man har spørgsmål til det nye afregningsark, kan Ejerservice kontaktes på 8919 2590. 

Herunder kan du se et eksempel på udregningen af den nye afregning:

Nuværende noteringspris. Eks.: Ungtyre under 24 mdr. og Kvier, Stude under 16 mdr. Form R, 280 kg 


22,65

Sidste års restbetaling

1,25

Sidste års indbetaling på Ejerkonto

0,18

Forrentning af indestående

0,04

Gennemsnitligt mængdetillæg

0,10

Gennemsnitligt transporttillæg

0,07

Gennemsnitligt Introduktions- og ombygningstillæg

0,04

Samlet tillæg og efterbetaling

1,68

Ny afregningspris

24,33

Du kan se det opdaterede afregningsark her.