Loading...

I dagens nyhedsbrev 16/6 linker vi ved en fejl hertil. Den rigtige artikel om at Covid-19 har skabt øget appetitet på danske varer, finder du her:

Covid-19 har skabt øget appetitet på danske varer

I Danish Crown har der de seneste år været en stigning i antallet af lærlinge og elever i koncernen, og efter regeringen den 28. maj indgik en trepartsaftale om at øge støtten til lærlinge og elever i resten af 2020, vil Danish Crown nu søge endnu flere lærlinge og elever.

Andreas Friis, der er HR-Direktør i Danish Crown, fortæller, at Danish Crown i slutningen af maj i år har 102 lærlinge på kontrakt, hvilket er en stigning på 29 procent fra august 2017.

Den udvikling ønsker HR-Direktøren skal fortsætte i den nærmeste fremtid, selvom COVID-19 har sat dele af det danske samfund tilbage.

- Som en direkte effekt af den trepartsaftale, der nu er indgået om støtte til lærlinge i 2020, søger vi yderligere 15 slagterlærlinge og fem ekstra automatikteknikerlærlinge. Det er vigtigt for os i Danish Crown, at vi kan tilknytte dygtige lærlinge, som kan være med til at løfte virksomheden på sigt, siger Andreas Friis.

Vil investere i lærlingene

Allerede inden trepartsaftalen blev indgået den 28. maj, søgte Danish Crown flere lærlinge i Danmark. Faktisk har det været tilfældet de seneste år, at det ikke har været muligt at tiltrække nok kvalificerede lærlinge til alle de stillinger, Danish Crown har haft.

Derfor er det også planen, at det tilskud, som Danish Crown resten af 2020 vil modtage fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, skal bruges til at synliggøre vores lærlinge pladser i Danish Crown endnu mere.

- Vi tager både ekstra lærlinge ind her og nu, men også til efterårets lærlingehold vil vi tage flere lærlinge ind. Vi vil gerne bruge denne håndsrækning til at give de lærlingeansvarlige bedre redskaber og flere ressourcer, vi vil øge fokusset på vores lærlingeuddannelser, så de unge bliver klar over, at vi har nogle rigtigt gode tilbud, så vi kan få endnu flere ansøgere til vores åbne pladser, siger Andreas Friis.