<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

På ryggen af de seneste dages debat i medierne stod det torsdag aften klart, at Erik Bredholt ikke længere havde bestyrelsens opbakning til at stå i spidsen for Danish Crown. Han afløses på posten af Asger Krogsgaard, der igennem en årrække har været næstformand for bestyrelsen i Danish Crown AmbA. 

- For mig og den øvrige bestyrelse er det vigtigt, at vi følger den kurs, der er lagt og får ro om selskabet og til arbejdet med at finde den fremtidige ledelsesmodel for Danish Crown. Vi har en analyse på vej af andelsejernes visioner for og holdninger til Danish Crown, og det er tanken, at den analyse kan danne grundlag for den gennemgang af Danish Crowns vedtægter og principper for selskabsledelse, som et udvalg nedsat af det repræsentantskab forventes at skulle i gang med, siger Asger Krogsgaard. 

Asger Krogsgaard er 56 år og valgt til Danish Crowns repræsentantskab i Vestjylland. Han driver en gård med både so-hold og slagtegrise ved Ringkøbing og leverer årligt omkring 70.000 slagtegrise til Danish Crown.  

Han blev valgt ind i Danish Crowns repræsentantskab i midten af 90’erne og har siden 2003 været medlem af bestyrelsen i Danish Crown AmbA. Siden 2011 har han været næstformand, og sideløbende har han i en årrække været en del af Landbrug & Fødevarers formandskab.   

- Jeg har et solidt kendskab til virksomheden og lang erfaring med organisationsarbejde, og selv om det ikke har ligget i kortene, at jeg skulle være formand for Danish Crown, så ser jeg frem til at fortsætte det arbejde, vi sammen med den daglige ledelse har sat i gang for at genskabe vores selskabs evne til at betale en konkurrencedygtig pris for ejernes leverancer af slagtedyr, siger Asger Krogsgaard. 

Erik Bredholt forlader Danish Crown efter næsten 12 år som formand. Formelt valgte han selv at trække sig, fordi han som tingene stod ikke så nogen anden løsning.  

- På mødet var det tydeligt, at den udbredte holdning i bestyrelsen var, at Danish Crown fremover er bedst tjent med en anden formand end mig. I min tid i både Danish Crowns repræsentantskab og bestyrelse har det altid været centralt for mig at tage de rigtige beslutninger for Danish Crown. Men nu var samarbejdet i bestyrelsen kørt fast, og så er det rigtige for Danish Crown, at jeg udtræder med øjeblikkelig virkning, siger Erik Bredholt. 

Asger Krogsgaard er valgt til formand for Danish Crown AmbA og vil i første omgang være det frem til de ordinære valg til Danish Crowns repræsentantskab og bestyrelser i december måned i år. Han forventes ligeledes valgt til formand for Danish Crown A/S på det førstkommende møde og vil indtræde i en række tillidshverv i sin egenskab af formand for Danish Crown.