<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Et tilbageslag for eksporten af dansk grisekød til højprismarkederne uden for Europa, høj inflation, stigende renter, samt engangsomkostninger til tilpasning af produktionskapaciteten sætter sit præg på Danish Crowns årsregnskab for 2022/23. Omvendt er omsætningen løftet med fem procent fra 64,2 til 67,6 mia. kr., og den gennemsnitlige afregning for andelsejernes leverancer af grise har været den højeste i næsten 40 år. 

- Det var en giftig cocktail, der ramte os, men vi har reageret konsekvent og taget de nødvendige beslutninger. Vi kan ikke være tilfredse med regnskabet, men det er vigtigt at holde fast i, at vi trods alt har evnet at betale en pris for andelsejernes leverancer af slagtedyr, der har sikret dem en rimelig indtjening. Det ændrer dog ikke på, at vores afregning for grise i et europæisk perspektiv ikke har været konkurrencedygtig, og det skal vi have rettet op på, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.  

Sorte tal på bundlinjen og et løft i afregningen 

Danish Crowns driftsindtjening (EBIT) falder fra 2.885 mio. kr. til 2.398 mio. kr. Samtidig er renteudgifterne øget med 310 mio. kr. og nedlukning af to fabriksanlæg i henholdsvis Sæby og tyske Boizenburg koster 200 mio. kr. Modsat falder skattebetalingen med 286 mio. kr., så nettoresultatet lander på 1.469 mio. kr. mod 2.180 mio. kr. i 2021/22.  

Bestyrelsen foreslår en restbetaling på 1,10 kr./kg for grise og søer og 1,30 kr./kg for kreaturer, så der sendes godt 1,2 mia. kroner tilbage til andelsejerne. For en landmand, der årligt leverer 10.000 grise til Danish Crown, svarer det til cirka én million kroner. 

I gennemsnit er afregningen til ejerne inkl. den foreslåede restbetaling i forhold til regnskabsåret 2021/22 steget med 24 procent for grise, 56 procent for søer og to procent for kreaturer.  

Tilførslerne af grise til Danish Crowns danske slagterier er dog i forhold til året før faldet med 17 procent. Som en konsekvens af det vigende råvaregrundlag, samt en målrettet tilpasning og forenkling i alt fra produktionen over salgsindsatsen til administrationen, vil Danish Crown ved udgangen af kalenderåret 2023 have sagt farvel til omkring 1.500 produktionsmedarbejdere og flere end 200 funktionærer i kerneforretningen, BU Danish Crown. 

- Vi har lanceret et besparelses- og forbedringsprogram, der over en toårig periode skal løfte indtjeningen med 1,5 mia. kr. Som en konsekvens har vi desværre sagt farvel til over 1.700 kollegaer i vores kerneforretning det seneste år. Allerede nu ser vi dog betydelige fremskridt, hvilket er positivt for både Danish Crowns ejere og koncernens over 25.000 medarbejdere. Vi skylder dem tak for deres indsats i et år præget af uro. Jeg er fuld af respekt for det engagement, de møder med hver eneste dag, siger Jais Valeur. 

Danish Crown Beef leverer en stabil omsætning og indtjening på okse- og kalvekød. Der er med succes udviklet stærke koncepter som blandt andet Burger BOOST til det danske hjemmemarked. Sideløbende er der en tilfredsstillende indtjening i de to tyske kreaturslagterier og hudeselskabet Scan-Hide, som fortsætter udviklingen af Nordic SPOOR, der sælger højkvalitetslæder til først og fremmest møbel- og modeindustrien.   

Svært marked presser resultaterne i porteføljeselskaber 

Koncernens porteføljeselskaber har også været påvirket af de ekstraordinære markedsforhold:  

  • Efter en eksplosiv vækst i indtjeningen gennem flere år mærker DAT-Schaub en afmatning i efterspørgslen, men præsterer stadig stærkt.  
  • Målt i lokalvaluta går det godt i svenske KLS, men grundet svækkelsen af den svenske krone og ændret forbrugeradfærd bidrager selskabet mindre til koncernens bundlinje end året før.  
  • Polske Sokolów mærker den høje inflation i Polen, som rammer både selskabets omkostninger og forbrugernes købekraft, og leverer et skuffende resultat. 
  • Handelsselskabet ESS-FOOD eksekverer på sin strategi og leverer igen fremgang i indtjeningen.  

- Indtjeningen i vores porteføljeselskaber har bredt set været presset af et lavere forbrug på grund af inflationen. Samlet set har vi dog formået at fastholde eller udbygge vores markedsandele. I de sidste måneder af regnskabsåret så vi en vending, og det er vores forventning, at den normalisering af forbrugeradfærden vil fortsætte i de kommende måneder og løfte vores indtjening, siger Jais Valeur. 

Ambitiøse klimaambitioner 

I november sidste år fik Danish Crown godkendt sine klimamål af FN-partnerskabet Science Based Targets initiatives, så der nu er lagt en ambitiøs, videnskabsbaseret køreplan for en mere bæredygtig fremtid frem mod 2030.   

I alt vil Danish Crown reducere sine globale udledninger med 42 procent i Scope 1 og 2 og 20 procent i Scope 3. Det svarer til en estimeret reduktion på 2,5 mio. tons CO2 alene fra 2020 til 2030. Til sammenligning skal Danmark som samlet nation reducere med 20 mio. tons CO2 fra 1990 til 2030 for at nå Folketingets målsætning om at reducere udledningerne med 70 procent.  

- Vores klimaambitioner er det helt centrale redskab i arbejdet med at skabe os en position i markedet som en af de førende fødevarevirksomheder i Europa. Vi skal simpelthen hjælpe vores kunder med at reducere deres klimaaftryk, og netop med udgangspunkt i vores klimaambitioner og detaljerede rapportering forhandler vi i øjeblikket om partnerskaber med flere multinationale kunder, siger Jais Valeur. 

Danish Crown har i år for første gang udgivet en integreret årsrapport, der indeholder både regnskab og ESG-rapportering for 2022/23. Find den nedenfor.