<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

- Er du tilfreds med årets resultat?

- Det er et solidt og acceptabelt regnskab. Årets første halvdel bød på svære udfordringer, og vi iværksatte spareprogrammer i to omgange, så på den baggrund er jeg tilfreds med det resultat, vi kommer ud med.

- Tilførslerne er faldet med over seks procent. Kan den udvikling vendes?

- Det er det, vi arbejder benhårdt på, men vi må have respekt for, at vores ejere har brug for en lidt længere periode med en stabil god afregning, før de investerer i nye stipladser. Omvendt håber jeg, at nogle af dem, der i dag udelukkende har søer og smågrise, får mod på at leje en stald og selv fede en del af deres grise op. For i den sidste ende måler omverdenen os også på det, vi som erhverv bidrager med i form af arbejdspladser, og der betyder slagterierne meget. 

- Fylder Kina for meget i Danish Crown lige nu?

- Det er udviklingen i Kina, der driver priserne på verdensmarkedet, så det er naturligt, at Kina fylder meget. Det er også Kina, der driver noteringen, men vores solide resultat bygger i mindst lige så høj grad på resultaterne i forædlingsselskaberne, der bredt set udvikler sig positivt. Internt har vi fokus på helheden i koncernen, og vi træffer løbende strategiske valg, der vil komme os til gode, når eksporten til Kina på et tidspunkt går ned i tempo.

- Danish Crown har stort fokus på bæredygtighed. Er du tilfreds med udviklingen?

- Jeg er meget tilfreds med det engagement, jeg ser både hos vores ejere og blandt medarbejderne. Udfordringen er at få bæredygtighed gjort håndgribeligt og konkret. Der er vi ikke i mål endnu, og i den fase er det naturligt, at der bliver stillet mange spørgsmål af både ejere og medarbejdere. Jeg har en klippefast tro på, at vi lykkes med at tage den globale førertrøje på bæredygtighed, så det handler kort sagt om at holde snuden i sporet og tro på projektet.

- Hvad har i dine øjne førsteprioritet det kommende år?

- Vi skal have benhårdt fokus på at fortsætte den udvikling af Danish Crown, som vi satte i gang med 4WD-strategien. Lige nu flytter vi os som koncern på rigtigt mange områder, så det er vigtigt, at vi har en fast hånd på roret og får korrigeret kursen på de forskellige projekter, hvis de ikke udvikler sig og bidrager som forventet, i jagten på at nå de +60 øre.