<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Griseandelsejere hos Danish Crown, der indkøber foder gennem Danish Agro, vil i fremtiden få adgang til mere værdiskabende data gennem de to virksomheder. Danish Agro og Danish Crown er sammen med IT-virksomheden IQinAbox gået sammen om at lave et data-samarbejde, der giver de omfattede landmænd data på en lang række centrale nøgletal på bedriften.

Helt konkret foregår det ved, at griseandelsejere, der indkøber foder via Danish Agro, automatisk vil få opdateret deres foderforbrug på bedriften, så de hurtigt kan danne sig et overblik over effekten af det indkøbte foder gennem fodereffektiviteten.

- Viden og effektivitet er vigtige forudsætninger for den moderne landmand, når der skal skabes værdi på bedriften. Netop derfor ser vi et stort potentiale i datasamarbejdet. Landmanden får dels automatiseret en række registreringer og får samtidig et endnu bedre indblik i, hvilken effekt hans indkøbte foder har på produktion og produktivitet, siger markedsdirektør i Danish Agro, Christian Laursen, og fortsætter:

- Vi tror fuldt og fast på at videndeling og deling af data er vejen frem, og med dette samarbejde får vi mulighed for at give landmanden indsigt i værdifulde data, der giver ham en række fordele. Samtidig vil dette integrerede samarbejde kunne hjælpe os med at styrke vores produktudvikling, så vi kan skabe endnu mere værdi på bedrifterne, siger Christian Laursen.

Hos Danish Crown er direktør for Ejerservice, Nicolaj Nørgaard, glad for, at mængden af andelsejere med automatisk foderdata stiger.

I godt et år har andelsejerne kunne se deres fodereffektivitet via Danish Crowns Dashboard, men det har indtil nu krævet, at foderdata blev tastet ind manuelt.

- Vi skal fjerne så mange manuelle trin som muligt for vores ejere, så derfor er vi hele tiden på udkig efter muligheder for at automatisere de datastrømme, vi har internt i virksomheden og dem, der kommer udefra. Der er samarbejdet med Danish Agro med til at sikre, at vores ejere endnu hurtige og mere præcist vil kunne overvåge deres grises fodereffektivitet, så eventuelle udsving kan fanges tidligt. Det vil skabe resultater både for økonomien og bæredygtighedsregnskabet på den enkelte bedrift, siger Nicolaj Nørgaard.

Samarbejdet er blevet til gennem hjælp fra IT-virksomheden IQinAbox, som leverer den tekniske udvikling, og direktør og medejer i virksomheden, Thomas Nejsum, glæder sig til at se løsningen i aktion.

- Det glæder os, at de danske andelsselskaber bakker bredt op om vores big data løsning. Jo flere selskaber, der bidrager med data, des større er værdien for griseproducenterne, siger Thomas Nejsum.

Sådan fungerer det:
Samarbejdet mellem Danish Crown og Danish Agro betyder, at alle andelsejere, der indkøber færdigfoder via Danish Agro, vil kunne få automatisk opdateret deres dynamisk foderforbrug på Danish Crowns Dashboard.

Dette kræver naturligvis ejerens samtykke til datadeling. For at aktivere datadelingen skal ejeren give samtykke både hos Danish Crown og hos Danish Agro.