<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Danish Crown vil udfordre den globale kødindustri ved at gå forrest i arbejdet med at sikre en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen. Nu har koncernen taget endnu et vigtigt skridt i en mere bæredygtig retning, da man som en af de første store europæiske kødproducenter er blevet optaget i det internationale initiativ Science Based Targets.  

- Den grønne omstilling af fødevareerhvervet er fuldstændigt afgørende for Danish Crown, og vores forretningsstrategi er bundet op på massive investeringer i bæredygtighed. Med godkendelse fra Science Based Targets har vi nu FN og videnskabens ord for, at vores køreplan frem mod 2030 er realistisk, og en international, videnskabelig metode til at nedbringe vores klimaemissioner markant. Derfor er vi nu helt trygge ved at kunne offentliggøre, hvilke initiativer der skal bringe os derhen, og hvor meget de enkelte initiativer konkret kommer til at bidrage med, forklarer Jais Valeur.

Science Based Targets er et partnerskab mellem bl.a. FN’s Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden (WWF). Programmet hjælper med at designe en klar vej for virksomheder, så de kan mindske udledningen af drivhusgasser i et så stort omfang, at det bidrager til at holde den globale temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader, som er det mål videnskaben peger på for at undgå store klimakatastrofer.    

Sådan nedbringer Danish Crown sit klimaaftryk 

Det er Danish Crowns ambition at reducere udledningen af klimagasser med 50 procent fra 2005 til 2030, ligesom koncernen har en vision om at producere klimaneutralt kød i 2050. Science Based Targets har godkendt den del af målsætningerne der foregår mellem 2020 og 2030.  

Indsatsen for at nedbringe udledningerne foregår i hele Danish Crowns værdikæde, men det er især hos koncernens ejere, de danske landmænd, at mulighederne for reduktioner er størst. Her har Danish Crown identificeret en lang række indsatser, hvor de fire vigtigste er: 

  • Optimering af gyllehåndtering inkl. øget udnyttelse af gylle til biogas. 
  • Markteknologier der sikrer foderkorn med mindre klimabelastning. 
  • Optimering af fodereffektiviteten gennem programmet ”Danish Crown Data”. 
  • Udelukkende anvendelse af afskovningsfri soja i foder. 

I alt vil Danish Crown reducere sine globale udledninger med 2,5 mio. tons CO2 alene fra 2020 til 2030, eller hvad der svarer til at fjerne mere end 500.000 biler fra vejene. Til sammenligning skal Danmark som samlet nation reducere med 20 mio. tons CO2 fra 1990 til 2030 for at nå Folketingets målsætning om at reducere udledningerne med 70 %. En del af Danish Crowns reduktioner foregår dog i udlandet, og vil ikke tælle med i det danske CO2-regnskab. 

- Vi har en kæmpe opgave foran os ude på gårdene og i produktionen, men fordi vi er et andelsselskab og har kontrol over hele vores værdikæde, så har Danish Crown også en unik mulighed for at levere de nødvendige reduktioner. Kampen mod klimaforandringer er helt afgørende, og udfordringerne kan ikke vente på at blive løst. Vi skal levere nu, siger Jais Valeur  

Godkendelsen fra Science Based Targets er et vigtigt skridt i Danish Crowns bæredygtighedsarbejde, hvor den datadrevne tilgang i forvejen spiller en vigtig rolle. Programmet ”Danish Crown Data” giver koncernens griseproducenter mulighed for at følge parametre som fodereffektivitet og grisenes vækst, ligesom den enkelte landmand kan benchmarke sig mod andre producenter. Både Science Based Targets initiativet og dataprogrammet er vigtige skridt på vejen mod en grønnere, mere gennemsigtig og datadrevet fødevaresektor. 

Fakta om Science Based Targets 

Science Based Targets er et fælles initiativ mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN Global Compact (UNGC), hvis mission er at styrke virksomhedernes ambitioner, når det kommer til deres klimaindsats. Det sker ved at mobilisere dem til at opstille mål for reduktion af udledning af drivhusgasser, der er i overensstemmelse med de videnskabelige krav om begrænsning af den globale opvarmning til mindre end 1,5 °C/2 °C sammenlignet med førindustrielle temperaturer.  Læs mere om initiativet her.

Den grønne omstilling af fødevareerhvervet er fuldstændigt afgørende for Danish Crown, og vores forretningsstrategi er bundet op på massive investeringer i bæredygtighed.
- Jais Valeur