Loading...

Der er mange udfordrende opgaver forbundet med at arbejde i slagteri og kødforædling. Knive, robotter, køretøjer og tunge løft er en del af hverdagen, og det giver naturligvis risiko for arbejdsulykker. Derfor har vi et stort fokus på arbejdssikkerhed – det skal være sikkert at arbejde hos Danish Crown.

Vi ønsker at tilbyde sikre arbejdspladser, og derfor sætter vi hele tiden ambitiøse mål for at minimere antallet af ulykker.

Vi arbejder struktureret med både hjælpeudstyr, sikring af maskiner og farlige arbejdsgange samt med at minde medarbejderne om hver eneste dag at passe på sig selv og altid huske alt sikkerhedsudstyr, inden de går ind i produktionen. Vi arbejder også med analyse og læring af årsager til ulykker, så vi hele tiden kan blive bedre til at forebygge dem.

Vi er i gang med at udrulle et globalt sundheds- og sikkerhedssystem, som skal forbedre arbejdsmiljøet. Her formaliserer vi vores arbejde på tværs af landegrænser og sikrer en ensartet registrering af arbejdsrelaterede skader som f.eks. ulykker, nær-ved-ulykker, erhvervssygdomme, forebyggelse, brand- og sikkerhedsinspektioner mv.

Målet er, at alle vores produktionssteder skal have et arbejdsmiljøledelsessystem, som forudser, forebygger og forhindrer arbejdsmiljøproblemer.

Nysgerrige politikere på besøg i Blans
Danish Crowns slagteri i Blans har et succesfuldt samarbejde med Sønderborg Kommune for at få kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i arbejde.
Det er bl.a. blevet bemærket på Christiansborg, og Folketingets beskæftigelsesudvalg har været på besøg for at høre, hvad der konkret ligger bag succesen.

Mangfoldighed er dybt forankret hos os

I Danish Crown er der plads og rum til alle, og mangfoldighed er dybt forankret i vores måde at drive virksomhed på. Vi er en af de sidste brancher, der skaber job til ufaglærte og har job at tilbyde folk på kanten af arbejdsmarkedet.

For os er det ikke vigtigt, hvilken fortid man har. Her kan man være flygtning, på kontanthjælp, krigsveteran, have en kriminel fortid eller blot have haft udfordringer med at få et job tidligere. Det vigtigste for os er, at man har motivation, gnist i øjnene og er klar på at tage fat. Vi hjælper mennesker til at blive endnu dygtigere og til at finde glæden ved at passe et solidt arbejde sammen med gode kollegaer. Derfor ligger det i vores DNA, at de, der kan, de får chancen.

Nye medarbejdere med meget forskellig baggrund kan komme ind fra gaden og med en god og grundig oplæring komme i gang med at arbejde hos os meget hurtigt.
Sammen med kommuner og jobcentre har vi stor succes med at skræddersy indslusningforløb for folk på kontanthjælp, hvor deltagerne ikke blot kommer i en jobprøvning, men hvor en stor del ender med at komme i fast arbejde hos os.

Desuden har vi rigtig gode erfaringer med at integrere flygtninge ind i faste stillinger, og på trods af kulturforskelle og sprogbarrierer beskæftiger vi mere end 80 forskellige nationaliteter på vores fabrikker.

Vi ved godt, at det er hårdt at arbejde i slagteri og kødforædling. Der er tunge løft og mange ensartede rutiner, der kan slide på kroppen, hvis man ikke passer på den. Vi ønsker ikke at slide mennesker op gennem hårdt arbejde gennem et helt liv.

Til gengæld vil vi gerne hjælpe vores medarbejdere til at dygtiggøre sig, så de kan tage et andet job enten internt hos os eller flytte til andre virksomheder gennem livet. På den måde ønsker vi at hjælpe folk til at være hos os, tage og komme tilbage igen senere. Det er det fleksible arbejdsliv, og det hjælper mod tidlig nedslidning. Derfor har vi et stort fokus på at lære vores medarbejdere flere kundskaber, som de kan bruge på mange måder.