<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Dyrenes sundhed og trivsel er i centrum både hos de danske landmænd og på Danish Crowns slagterier. Vi har et ufravigeligt princip om, at alle de dyr, vi forædler i produktionen, er intelligente væsener, som skal behandles humant gennem hele deres liv. God dyrevelfærd er også afgørende for, at vi kan producere kalvekødprodukter af høj kvalitet, derfor siger vi, at Dansk Kalv er dedikeret til det gode kalveliv.

Dansk Kalv konceptet er et kvalitetsprogram, som stiller krav om en høj dyrevelfærd gennem hele kalvens liv:

  • Godt og naturligt foder: Kalvene fodres med godt og naturligt foder såsom råmælk, frisk stråfoder eller grovfoder uden brug af antibiotiske vækstfremmere.

  • Mere plads og blødt leje: Kalvene går i løsdrift hele deres levetid. De kan bevæge sig frit omkring, har mere plads end lovgivningen kræver, et ekstra lag strøelse og altid mulighed for at lægge sig ned.

  • Regelmæssig dyrlægekontrol: Kalvene tilses regelmæssigt af en dyrlæge og medicin gives efter dyrlægens anvisninger og overvåges regelmæssigt.

  • Skånsom læsning: Kalvene læsses hurtigt og skånsomt ved afhentning og alle chauffører er uddannet til at kontrollere om kalvene er transportparate.

  • Kort transport: Transporttiden fra landmand til vores slagterier i Ålborg og Holsted er kort (gennemsnitligt 2,5 time). Det er en relativ kort transporttid sammenlignet med andre lande, hvor afstandene mellem gårde og slagterier typisk er meget længere alene fordi landene er større. Desuden arbejder vi hele tiden på at optimere transportlogistikken så transporttiden nedbringes mest muligt til gavn for både dyrevelfærd og klima.
God dyrevelfærd er afgørende for, at vi kan producere kalvekødprodukter af høj kvalitet.

Dansk Kalv konceptet er en del af et certificeringsprogram, som bygger på både landmandens egenkontrol og ekstern uvildig kontrol og auditering som sikrer, at kravene til Dansk Kalv overholdes. Certificeringen og den eksterne kontrol udføres af Baltic Control, som er en uafhængig instans. Baltic Control hjælper også landmanden med at beregne baseline på klima og sætte mål. Herefter kontrollerer Baltic Control de certificerede landmænd mindst hvert år og vurderer fremdriften i arbejdet.

Danish Crown samarbejder tæt med landmændene og tilbyder inspiration til arbejdet og er på den måde også med til at overvåge, om der løbende er fremdrift. Hvis vi vurderer, at en landmand har svært ved at nå sit mål, kan vi også øge hyppigheden af den uvildige kontrol.

Alle producenter af Dansk Kalv lever op til kravene til to hjerter i det statslige dyrevelfærdsmærke. Ordningen er baseret på væsentligt strengere standarder for dyrevelfærd end dem, der er fastlagt i både dansk og europæisk lovgivning. Danish Crown har været med til at udvikle mærket. For at imødekomme forbrugernes forskellige præferencer er dyrevelfærdsmærket tilgængeligt i tre varianter med et, to eller tre hjerter. Jo flere hjerter, desto bedre dyrevelfærd og højere pris. Kontrollen med dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt.

Alle producenter af Dansk Kalv lever op til kravene til to hjerter i det statslige dyrevelfærdsmærke.