Loading...

I et år, hvor priserne på kødproteiner bredt set har været stigende globalt, er det gået den modsatte vej på det nordeuropæiske marked for oksekød. Danish Crowns gennemsnitlige afregning for kreaturer er faldet 1,57 kroner pr. kilo i årets løb, og det skyldes først og fremmest en vigende efterspørgsel.

- Udbuddet af oksekød i Europa har været stort, og når priserne på huder og biprodukter samtidig er i bund, så koster det på afregningen til vores ejere. Vi har stået lidt i den samme situation, som vi så på grisekød for et år siden, hvor et rigeligt udbud af råvarer holder priserne nede, men det er vores vurdering, at priserne har set bunden, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Årets lyspunkt har været driften af de to slagterier i Holsted og Aalborg samt forædlingsfabrikken i Sdr. Felding. Alle tre steder er der fortsat fremgang på både effektivitet og ressourceforbrug.

- Vi er ikke tilfredse med vores økonomiske resultat, men jeg har stor respekt for den indsats, vores medarbejdere har ydet. De arbejder engageret med de projekter, vi sætter i søen, og gennem hele året har de vist stor fleksibilitet, så vi har formået at slagte ejernes dyr i takt med, de er blevet tilmeldt, siger Finn Klostermann.

Danish Crown Beefs forretningsmodel bygger hovedsageligt på en stor afsætning i Danmark og Tyskland, salg af kvarte dyr og udvalgte udskæringer til Sydeuropa samt eksport af biprodukter til en række lande udenfor Europa.

Sideløbende afsættes huderne gennem Scan-Hide, ligesom Danish Crown Beef driver to kreaturslagterier i Tyskland, og så er der medejerskab af Danish Crowns forædlingsselskaber Sokolów, Danish Crown Foods, KLS i Sverige, ESS-Food og det nu frasolgte engelske selskab Tulip Ltd.

- Det har været et rigtigt svært år. Slagterierne i Tyskland har tjent penge på slagtning og udbening af oksekød, men ikke helt så mange som tidligere. Samtidig har udfordringerne i England langt hen ad vejen spist vores andel af overskuddet i polske Sokolów og Danish Crown Foods. Derfor når vi heller ikke i mål med det, jeg vil kalde en acceptabel restbetaling, siger Peder Philipp, der er formand for Danish Crown Beef.

Restbetalingen bliver på 80 øre pr. kilo. Samtidig indsættes der 12 øre pr. kilo på de personlige andelshaverkonti, og andelskapitalen forrentes med i gennemsnit 3 øre pr. kilo.

Set i det lys er der gennem det seneste halve år iværksat en række initiativer for at løfte indtjeningen.

Der er ansat en ny ledelse i Scan-Hide med den bundne opgave at skabe merværdi på de danske huder. Der er lagt en plan for at reducere omkostningerne på de tyske slagterier, og samtidig styrkes indsatsen for at få de danske forbrugere til at købe dansk kød.

- Vi ser et vigende salg af oksekød i detailhandlen, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal sælge mindre. Vi skal lykkes med at forklare forbrugerne, at det er det bæredygtige valg at købe dansk oksekød, når de køber kød. Der er vi ikke endnu, men det har vores fulde fokus at skabe en øget præference for dansk kød ude hos forbrugerne, siger Finn Klostermann.

Vi har stået lidt i den samme situation, som vi så på grisekød for et år siden, hvor et rigeligt udbud af råvarer holder priserne nede, men det er vores vurdering, at priserne har set bunden.

Finn Klostermann, CEO, Danish Crown Beef