Loading...

Dyrevelfærd er grundlæggende en etisk forpligtelse til at sikre dyrenes velbefindende både mentalt og fysisk – og det er der mange meninger om, hvordan man gør. Men der er også meget lovgivning på området. International og national lovgivning. I Danmark har vi i mere end 100 år haft Dyrevelfærdsloven til at sikre bedre dyrevelfærd, og at danske dyr bliver behandlet ordentligt og anstændigt.

I det hele taget er vi i Danmark på en række områder langt fremme i forhold til producenter i resten af EU. Eksempelvis har vi i Danmark De 20 danske særkrav, der blandt andet betyder, at vores beskæftigelses- og rodemateriale skal være af naturlig oprindelse som halm og træ, mens det i andre EU-lande er tilladt at give dyrene jernstænger at bide i. Desuden har vi indført et krav om halm i stalden hos drægtige søer, ligesom der er overbrusning i alle stald til grise over 20 kg for at sikre et godt indeklima.

Vi bliver hele tiden klogere på dyrene og deres behov, men der findes i dag en række grundlæggende principper for dyrevelfærd, som er anerkendt globalt, og som også danner grundstenen i måden, vi arbejder på hos Danish Crown. Farm Animal Welfare Council kalder dem De 5 Friheder:

De 5 friheder
1. Frihed fra sult og tørst – gennem adgang til frisk vand og foder, som sikrer sundhed og livskraft.

2. Frihed fra ubehag – ved at sørge for et egnet miljø med læ og et behageligt hvileareal.

3. Frihed fra smerte, skade og sygdom – gennem forebyggelse eller hurtig diagnose og behandling

4. Frihed til at udtrykke normal adfærd – ved at sørge for tilstrækkelig plads, ordentlige faciliteter og selskab af artsfæller.

5. Frihed fra frygt og lidelse – ved at sikre, at behandlingen af dyret og forholdene i øvrigt er sådan, at lidelse undgås.

Vi tager hånd
om vores dyr

God dyrevelfærd er sund fornuft, og vi gør meget for at værne om dyrenes trivsel hele vejen fra gård til slagtning. Senest har vi bidraget til udviklingen af Bedre Dyrevelfærd, som er et statsligt dyrevelfærdsmærke baseret på betydeligt strengere velfærdsstandarder end dem, der er fastsat af både dansk og europæisk lovgivning. Mærket indeholder fem grundlæggende krav, som handler om ingen halekupering og halebid, mere halm som rodemateriale og redebygning, mere plads, fritgående søer og maks. otte timers transport.  

Bedre dyrevelfærd
Bedre dyrevelfærd er Miljø- og Fødevareministeriets officielle dyrevelfærdsmærke, som findes på kød fra gris, ko og kalv samt mælk og andre mejeriprodukter.

Mærket er udviklet i samarbejde med landmænd, dagligvarekæder, slaterier og dyrevelfærdsorganisationer.

I vores egen danske værdikæde har vi derudover implementeret strenge krav for sporbarhed af foder og medicin hos hvert enkelt dyr, der foretages uvildige kontrolbesøg, dyrlæger tilser gårdene løbende, vi begrænser transporttid og meget andet. 

Når det er sagt, så bestræber vi os i Danish Crown hele tiden på at gøre tingene bedre, så vi både indfrier og overgår vores kunders krav og forventninger til god dyrevelfærd.

Mindre antibiotika og penicillin

Et andet vigtigt indsatsområde er brugen af penicillin og antibiotika, som altid er nøje overvåget og godkendt af uvildige dyrlæger. Generelt er forbruget af antibiotika i dansk husdyrhold blandt verdens laveste, og man finder i dag ingen antibiotikarester i dansk grisekød.

785.000

Dyr. Økologiske, fritgående og opdrættet uden antibiotika

Bedre forhold under transport

Danmark er i dag et af de førende lande i verden inden for sikker dyretransport. Og generelt er der gjort meget for at skabe gode forhold for dyrene under transporten: Vores lastbiler er udstyret med moderne ventilationssystemer og strøelse, ligesom der er krav om etagehøjder, rumopdeling m.m. Derudover stilles der strenge krav til, at kun grise, der fysisk kan klare en transport, må medtages. Uvildige dyrlæger sikrer, at dette overholdes.

I forhold til dyrenes transporttiden fra gård til slagteri, så tillader dansk lovgivning i dag op til otte timers transport – og i EU er op til 24 timers transport tilladt. Danske grise transporteres i gennemsnit 2-3 timer.

Sunde dyr giver
det bedste kød

Vores grise, kalve og køer er det, vi lever af. Og vi er alle bedst tjent med dyr, som har det godt og trives. Det gælder både for dyrene, forbrugerne og Danish Crown.

Derfor har alle vores medarbejdere i staldene gennemgået en officiel uddannelse i dyrevelfærd, ligesom vi har dyrlæger ansat og tilknyttet for at sikre dyrenes velbefindende hele vejen fra gård til slagteri.

I vores kalveproduktion har vi længe haft fokus på dyrevelfærd og sat en række standarder for, hvor meget plads dyret har i stalden, hvordan det har adgang til at komme på græs, medicinering og meget andet.

Også i produktionen af grisekød arbejder vores landmænd ud fra et sæt retningslinjer for dyrevelfærd, der blandt andet inkluderer fokus på hygiejne i stalden, bæredygtigt foder fuld af næring og minimal brug af antibiotika.