Loading...

Dansk landbrug producerer hvert år fødevarer til millioner af mennesker på verdensplan, herunder dansk kød som kalv og Angus, og vi er blandt de førende lande i verden inden for produktion af sikre og bæredygtige fødevarer. En status som vi skal være stolte af – og en position som vi skal arbejde for at bevare.

Danske landmænd er omstillingsparate

Dansk landbrugs succes skal tilskrives de danske landmænd, der historisk set har været dygtige til at omstille sig og følge med udviklingen: Da prisen faldt på korn, og efterspørgslen steg på kød. Da heste blev erstattet med hestekræfter. Og i dag hvor forbrugerne i stigende grad stiller krav om økologisk landbrug, og hvor klimaforandringerne kræver, at produktionen bliver mere bæredygtig.

De danske landmænd og deres indsatser har bevist, at de evner store omstillinger. Og nu gør de det igen. I en mere klimavenlig og bæredygtig retning.

Vores landmænd går Klimavejen

Danish Crown blev grundlagt af landmænd og er i dag fortsat ejet af knap 7.000 danske landmænd. De er virksomhedens bankende hjerte og dem, der opdrætter de grise og køer, vi lever af. Igennem årtier har de arbejdet med at nedbringe klima- og miljøpåvirkningen fra deres gårde. Det er et vigtigt indsatsområde i produktionskæden – blandt andet for dansk grisekød, hvor mere end 90% af klimapåvirkningen stammer fra landbruget.

Vores landmænd er kommet langt, men der er stadig lang vej endnu. Sammen arbejder vi skridt for skridt på en mere bæredygtig fremtid for mad. Og målet er at nedbringe det samlede klimaaftryk med 50% inden 2030 og producere klimaneutralt kød i 2050.

Først skridt på vejen til at nå de mål er en bæredygtighedscertificering af vores landmænd kaldet ’Klimavejen’. Med den forpligter hver enkelt landmand sig til at gøre bæredygtige tiltag på hans eller hendes egen gård inden for blandt andet CO2-reduktion, foderoptimering, gødningshåndtering, dyrevelfærd og brug af antibiotika.  

Sammen om sagen

Danish Crown samarbejder selvfølgelig tæt med landmændene og tilbyder inspiration til bæredygtige løsninger, ligesom vi sørger for, at viden og gode erfaringer bliver delt mellem landmændene.

Og mange landmænd har valgt at gå Klimavejen: Anders Peter i Vendsyssel udnytter dybstrøelse (halm mv. som dyrene går rundt i) til biogas og nedsætter klimaaftrykket med nye fodringsmetoder. Johan Schütte i Østsalling har installeret energibesparende ventilatorer i stalden og skiftet oliefyr ud med halmfyr. Og nord for Skive sørger Jens Fly for hyppig udslusning af gylle for at reducere udledningen af metangas.

Landmænd leverer varen

Det forpligter at være globalt førende inden for bæredygtig kødproduktion. Det ved vores landmænd. Og de arbejder hver dag på at levere varen. Inden for kalveproduktion er det indtil videre lykkedes at nedbringe klimaftrykket således, at dansk oksekød fra malkekvæg og deres kalve i dag belaster planeten 60% mindre end oksekød fra mange andre lande. Det skyldes i høj grad, at vi i Danmark får mælk, ost, yoghurt og skyr fra samme dyr, mens man i andre lande producerer kød for kødets skyld alene.

Med vores Dansk Kalv program stiller vi desuden høje krav til dyrevelfærd, herunder et  højt veterinært niveau med kontrolleret anvendelse af medicin.

60%

Klimabelastningen fra produktion af kød fra danske kalve og danske malkekvæg er omkring 60% mindre end udenlandsk produceret oksekød. [Kilde: Joseph Poore & Thomas Nemecek, 2018]

Klimakontrolleret gris

I dag er 90% af alle vores grise klimakontrollerede. Og vi er godt på vej mod at nå 100% i 2021. En klimakontrolleret gris er opdrættet på en gård, hvor landmanden går Klimavejen – og på de gårde har man siden 2005 mindsket grisenes klimaaftryk med 25% pr. kg kød. Det bringer os halvvejs mod målet om at reducere vores klimaaftryk med 50% i 2030.