Loading...

Oksekød bliver ofte udråbt som den store klimasynder. Miljø- og klimabelastningen fra produktionen af kalve- og oksekød er imidlertid meget forskellig, afhængig af hvilket produktionssystem kødet kommer fra – for eksempel om kødet stammer fra kødkvæg eller malkekvæg.

Danish Crowns koncept Dansk Kalv er den produktion på det danske marked, der har det laveste klimaaftryk. Det viser en livscyklusanalyse, som Danish Crown har gennemført i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU i Danmark i 2015. Her er klimaaftrykket opgjort fra 13 forskellige danske produktionssystemer – fra produktionen på gårdene til produkterne forlader slagterierne.

Desuden bekræfter udenlandske undersøgelser fra 2018, at klimabelastningen fra produktion af kød fra danske kalve og danske malkekvæg er omkring 60% mindre end udenlandsk produceret oksekød. (Kilde: Joseph Poore & Thomas Nemecek, 2018).

Det skyldes, at malkekvæg bidrager med mælkeprodukter og til reproduktionen i mælkesektoren samt med kødprodukter efter slagtning. Derudover bliver deres huder til noget af verdens fineste læder. Det giver kødet et markant lavere klimaaftryk, end hvis kødet produceres for kødets skyld alene.

Klimaaftryk for kalve- og oksekødsproduktion ab slagteri

Produktionssystemkg CO2 pr. kg kød
Dansk Kalv (Danish Holstein)10,4
Ungtyr, malkerace (Danish Holstein)10,5
Malkeko (Danish Holstein)11,1
Ko, Limousine11,3
Malkeko, økologisk (Danish Holstein)11,5
Ko, Highland12,9
Stud, økologisk (Danish Holstein)18,8
Stud (Danish Holstein)19,4
Ungtyr, Limousine31,0
Kvie, Limousine30,8
Kalv, Limousine32,0
Ungtyr, Highland41,9
Kvie, Highland45,8
Kilde: Environmental impact of Beef. By Life Cycle Assessment (LCA - 13 Danish Beef Production Systems, DA rapport nr 61, april 2015

Livscyklusanalysen viser, at især race betyder meget for kødets miljø- og klimabelastning. 'Dansk Kalv' er den mest klimaeffektive produktion på det danske marked med et klimaaftryk på under 11 kg CO₂-ækv. pr. kg kød. 'Dansk Kalv' udgør omkring 26% af det kvæg, der slagtes på de danske slagterier.

Malkekvæg af racen Danish Holstein udgør omkring 30% af det slagtede kvæg og har også et lavt klimaaftryk på omkring 11 kg CO₂-ækv. pr. kilo kød.

Mindre end 5% af slagtningerne stammer fra kødkvæg. Kvæg på græs har det største klimaaftryk med Highland kvien som den mest klimabelastende race.