Loading...

Danmark er et landbrugsland, hvor næsten to tredjedele af jorden opdyrkes, hvilket gør Danmark til et af de mest intenst opdyrkede lande i verden. Med sine meget høje udbytter pr. hektar viser dansk landbrug vejen til en bæredygtig fødevareproduktion, der kan brødføde verdens voksende befolkning samtidigt med, at der er plads til natur og skove. Kornproduktion tegner sig for omkring 54 procent af arealanvendelsen i Danmark – efterfulgt af græs og grønt foder med omkring 28 procent.

- Vores andelshavere arbejder på at øge andelen af lokalt produceret foder, og omkring 80 procent af foderet er korn, hvoraf mere eller mindre alt produceres lokalt. For at opnå den rigtige næringsværdi skal foderet dog også indeholde omkring 2 procent mineraler og omkring 18 procent proteiner – fra eksempelvis rapsfrø, solsikkefrø og soja. Soja er i øjeblikket en af de mest proteinrige afgrøder pr. hektar, men det tegner sig også for en betydelig del af kødets CO2-fodaftryk, forklarer Gustaf Bock, der er Director of Sustainable Farming, EHS & Sustainability i Danish Crown.

Afgrøder skræddersyet til klimazoner

Bæredygtig arealanvendelse i landbruget handler i høj grad om, hvilke afgrøder der passer bedst til hvilke klimazoner. Danmark er bedre egnet til produktion af stivelses-rige afgrøder som hvede, byg og kartofler i modsætning til produktion af proteinafgrøder som soja og solsikker. Derfor giver det mening for Danmark at dyrke stivelses-rige afgrøder og eksportere det overskydende – samtidigt med, at man importerer ansvarligt producerede proteinafgrøder fra områder med et kontinentalt klima.

- Danske landmænd kunne overveje at dyrke andre proteinafgrøder som hestebønner eller ærter, men hektarudbyttet er lavere og vil resultere i en større arealanvendelse i forhold til importen. Derfor vil et kilo grisekød, der kun produceres ved hjælp af dansk foder, i øjeblikket kræve et større areal end et kilo grisekød produceret med afgrøder fra forskellige geografiske områder og klimazoner, siger Gustaf Bock.

Græs som proteinkilde

Græs som proteinkilde for dyr er interessant i Danmark, da det vil gøre det muligt for landmændene at producere store mængder protein pr. hektar – og dermed øge selvforsyningsgraden i forhold til protein uden at øge arealanvendelsen til fremstillingen af et kilo grisekød. Danish Crown er en del af Dansk Protein Innovation-partnerskabet og deltager i et forskningsprojekt, der søger at finde en rentabel metode til udvinding af græsprotein.

- Nogle af vores andelshavere har testet græsproteinet som et alternativ til soja i grisefoder, og projektets første testanlæg producerer i øjeblikket protein til vores økologiske griseproducenter. Derudover tester Danish Crown, hvordan græsprotein påvirker grisenes vækst og kødets kvalitet. Vores mål er, at op til 30 procent af proteinet i dyrefoder kommer fra lokale proteinkilder i 2025, slutter Gustaf Bock.

Import af ansvarligt producerede soja

Desuden forlanger Danish Crown, at de danske leverandører af slagtedyr begynder at fodre deres dyr med ansvarligt produceret og certificeret soja og gradvist øge andelen til 100 procent i 2025. Indtil der er etableret tilstrækkelige forsyningslinjer til køb af ansvarlig soja, vil Danish Crown købe klimakreditter for at kompensere for sojaforbruget i slagtedyr. Sådanne kreditter købes fra Roundtable on Responsible Soy (RTRS).

Nogle af vores andelshavere har testet græsproteinet som et alternativ til soja i grisefoder, og projektets første testanlæg producerer i øjeblikket protein til vores økologiske griseproducenter.