Loading...

Fælles om at skabe forandringer

Vi har alle sammen et ansvar for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Der skal handles politisk, og der skal handles privat gennem vores vaner og forbrug. Det handler om at genbruge og genanvende. Gå efter Svanemærket og EU-blomsten, som guider til produkter, der er miljømæssigt bæredygtige. Og gør dig bevidst om, hvad du spiser, og hvordan maden er kommet fra jord til bord.

Også kød- og fødevareproduktion påvirker klimaet med især udledningen af CO2 og metangas, og det skal der tages hånd om. Ingen tvivl om det. Det kræver forandringer i alle led – lige fra gårde og slagterier til emballager og distribution. Samtidig skal fødevare-virksomheder arbejde bredere endnu med bæredygtighed, så der globalt set også tages fat på udfordringer med sundhed og miljø samt social- og økonomisk bæredygtighed.

Bæredygtighed
på flere fronter

Hos Danish Crown har vi i mange år arbejdet med bæredygtighed i bred forstand, og vi har store ambitioner på området. Rejsen dertil er lang, men vi holder snuden i sporet og arbejder skridt for skridt for en mere bæredygtig fremtid for fødevarer.

Vi formuleret en bæredygtighedsstrategi kaldet "Feeding the World". Strategien giver retning for vores arbejde frem mod 2030, hvor vi har en erklæret ambition om at være verdens mest succesfulde og bæredygtige kødproducent.

Vi har identificeret fem primære indsatsområder, hvor Danish Crown kan være med til at gøre en forskel og bidrage til FN’s Verdensmål. Det handler om bæredygtigt landbrug, bæredygtig fødevareproduktion, gode jobs til alle og samarbejde med kunder og forbrugere om et bæredygtigt forbrug samt forskning og partnerskaber. Med tiltag inden for disse overordnede områder tager vi hånd om bæredygtighed i alle led af værdikæden.

Klimaindsats i højsædet

Selvom vi arbejder bredt med bæredygtighed, så er vi blandt de brancher, der påvirker klimaet mest, når vi hos Danish Crown producerer kød og fødevarer. Og det tager vi ansvar for at gøre noget ved. Et vigtigt skridt på vejen er en bæredygtighedscertificering af vores landmænd. Den hedder ”Klimavejen” og forpligter hver enkelt landmænd til en bæredygtig omstilling på deres gård inden for bl.a. CO2-reduktion, foderoptimering, gødningshåndtering, dyrevelfærd og brug af antibiotika.

Mange landmænd har allerede valgt at gå Klimavejen. Samtidig arbejder vi med at klimaoptimere processer på vores slagterier, emballager, distribution og meget andet. Samlet set skal de mange små og store tiltag sikre, at vi har reduceret vores klimaaftryk med 50% i 2030 og producerer fuldstændig klimaneutralt kød i 2050.

Sådan skaber vi
en mere bæredygtig
fremtid for fødevarer

Danish Crown arbejder i dag med en lang række at initiativer for at gå en mere bæredygtig fremtid i møde. På vores slagterier har evnen til at udnytte hele dyret stor betydning for miljø- og klimapåvirkningen – og der går intet til spilde. Størstedelen af dyret bliver brugt til fødevarer, mens resten forarbejdes til foder eller bruges til biogasproduktion, gødning eller fremstilling af medicin.

Energieffektiv transport

I vores transport af grise har vi stort fokus på energieffektivitet. Vi stiller krav til vores underleverandører, uddanner egne chauffører i miljørigtig kørsel – og indsamler løbende data om kørselsruter og brændstofforbrug, som gør os i stand til at optimere på transporten.

Vi kan og vil dog gøre mere, og derfor tester vi også brugen af biogas og biodiesel i vores distributionsnetværk.

Klima- og miljøvenlige emballager

Danish Crown er i dag en af verdens største eksportører af grisekød og en af Europas største forarbejdere af fødevarer med kød. Vi bruger derfor store mængder af emballager. De emballager skal være så klima- og miljøvenlige som overhovedet muligt, og det arbejder vi løbende på at sikre. Vi har siden 2018 stillet krav til vores leverandører om, at karton og pap skal være fremstillet af materialer fra bæredygtigt skovbrug. Vi har endda udviklet bølgepap, der er 27% tyndere, hvilket reducerer CO2-aftrykket betydeligt.

Og så har vi udskiftet 55 millioner kødbakker med nye miljøvenlige bakker fremstillet af minimum 80% genanvendeligt plast i Danmark, hvilket sparer miljøet for næsten 1.000 tons ny plast hvert år.

Klimakontrolleret grise- og oksekød

Med Dansk Kalv er det lykkedes at nedbringe klimaftrykket, sådan at dansk oksekød fra kalv og malkekvæg i dag belaster planeten 60% mindre end oksekød fra mange andre lande. Samtidig går vi aldrig på kompromis med kvaliteten af vores kød, hvorfor sortimentet stadig byder på bl.a. krogmodnet oksekød, som med modningen får endnu mere smag og mørhed.

Al vores klimakontrolleret gris bliver opdrættet på gårde, hvor vi siden 2005 har mindsket grisenes klimafodspor med 25% pr. kg kød. Samtidig er man med ANTONIUS og BORNHOLMERGRISEN garanteret mørt, saftigt og velsmagende grisekød, mens man med FRILANDSGRIS får gris, der udmærker sig ved en særlig høj dyrevelfærd, som er godkendt og kontrolleret af Dyrenes Beskyttelse.