<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Thomas L. W. Hansen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) i Danish Crown A/S
Rønne

Stilling

Tillidsmand, Danish Crown i Rønne

Andelsejer i Danish Crown

Nej

Født

1974

Bestyrelsespost i Danish Crown

Danish Crown A/S (medarbejdervalgt)

Tidspunkt for indtræden

2021

Udløb af aktuel valgperiode

2025

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Overenskomstforhandlingsudvalg

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

MS Danish Crown Pork Rønne (formand)

Danish Crowns tillidsmandskollegie (næstformand)

Koncern Samarbejdsudvalg (KSU)

Øvrige ledelseserhverv

 

Tillidsposter i interesseorganisationer

Afdelingsbestyrelse Fødevareforbundet NNF Bornholm

Rådgivningspanel for fødevarer (for Kommunalbestyrelsen)