<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Søren Bonde

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S
Middelfart

Stilling

Direktør

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1962

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2013

Danish Crown A/S

2017

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet landmand med grønt bevis suppleret med Merkonom-fag, efteruddannelse inden for Corporate Governance og personlige kompetencer samt supplerende bestyrelseskurser

Flere års bestyrelsesarbejde

Driver i dag landbrug gennem Kustrup Margaard A/S

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

 

 

Øvrige ledelseserhverv

 

Tillidsposter i interesseorganisationer