<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Mads Nipper

Næstformand i Danish Crown A/S

Stilling

CEO, Ørsted A/S

Andelsejer i Danish Crown

Nej

Født

1966

Bestyrelsespost i Danish Crown

Danish Crown A/S (næstformand)

Tidspunkt for indtræden

2016

Udløb af aktuel valgperiode

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Topledelse, digitalisering, strategi, formålsdrevet forretningsledelse, fuld værdikæde, transformation

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Nominerings- og Aflønningsudvalg under Danish Crown A/S

Øvrige ledelseserhverv

Axcel, Member of the Advisory Board

Tillidsposter i interesseorganisationer

DI Hovedbestyrelse

DI’s Udvalg for Erhvervspolitik