<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Knud Jørgen Lei

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Broager

Stilling

Gårdejer

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1967

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2013

Danish Crown A/S

2021

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet Civilingeniør (M.Sc.M.E.) samt taget Grønt Diplom

Erhvervserfaring fra diverse jobs inden for landbrug/grise samt som udviklingsingeniør ved Bang & Olufsen

Diverse bestyrelses-/organisationserfaring inden for landbrugssektoren

Driver i dag landbrug

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Repræsentantskabets Uddannelsesudvalg

Øvrige ledelseserhverv

 

Tillidsposter i interesseorganisationer

Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer (observatør)

Svineafgiftsfonden