<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Jesper V. Christensen

Bestyrelsesmedlem (uafhængig) i Danish Crown A/S

Stilling

Executive Vice President og CFO, Danfoss A/S

Andelsejer i Danish Crown

Nej

Født

1969

Bestyrelsespost i Danish Crown

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

2016

Udløb af aktuel valgperiode

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Økonomi, regnskab, ledelse samt strategisk planlægning og eksekvering i en global virksomhed

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Revisionsudvalg (formand)

Øvrige ledelseserhverv

Danfoss International A/S

Danfoss Power Electronics A/S

 

Tillidsposter i interesseorganisationer

DI Hovedbestyrelse

Fremstillingsindustrien, DI (næstformand)