<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Henrik Redmond

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) i Danish Crown A/S

Stilling

Tillidsmand, Danish Crown i Vejle Nord

Andelsejer i Danish Crown

Nej

Født

1960

Bestyrelsespost i Danish Crown

Danish Crown A/S (medarbejdervalgt)

Tidspunkt for indtræden

2021

Udløb af aktuel valgperiode

2025

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

 

Uddannelse inden for arbejdsmiljøledelse og ledelse (2014-18)

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

 

Danish Crown Foods (medarbejdervalgt)

Koncern Samarbejdsudvalg (KSU)

Europæisk Samarbejdsudvalg (ESU) (næstformand)

Koncern Politik Udvalg (KPU)

Øvrige ledelseserhverv

 

Tillidsposter i interesseorganisationer