<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Brian Vestergaard

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt) i Danish Crown A/S
Broager

Stilling

Tillidsmand i Danish Crown Pork i Blans

Andelsejer i Danish Crown

Nej

Født

1973

Bestyrelsespost i Danish Crown

Danish Crown A/S (medarbejdervalgt)

Tidspunkt for indtræden

2017

Udløb af aktuel valgperiode

2025

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Slagtersvend

Overenskomstforhandlingsudvalg

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Danish Crowns Tillidsmandskollegium (formand)

Koncern Samarbejdsudvalg (KSU)

Øvrige ledelseserhverv

 

Tillidsposter i interesseorganisationer

Afdelingsbestyrelse Fødevareforbundet NNF Sydjylland