<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Asger Krogsgaard

Næstformand i Danish Crown AmbA
Bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S
Ringkøbing

Stilling

Gårdejer

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1966

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (næstformand)

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2003

Danish Crown A/S

2011

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

 

Agrarøkonomuddannet

Erfaring som salgskonsulent i grovvarebranchen

Driver i dag landbrug

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

 

Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Nominerings- og Aflønningsudvalg under Danish Crown A/S

Revisionsudvalg

Udvalg til test af nye tiltag i Ejerservice

Øvrige ledelseserhverv

Norma og Frode S. Jacobsens Fond

Tillidsposter i interesseorganisationer

Danske Slagterier (formand)

Formandskab, Landbrug & Fødevarer (næstformand)

Virksomhedsbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer (formand)

Primærbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer

Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer (formand)

Svineafgiftsfonden (formand)

ICC Danmark (formand)

Brancheudvalg, Teknologisk Institut

Styregruppen for Danish

Udvalget for hangrise og kastration (formand)

Task Force for Afrikansk Svinepest (formand)

Dansk Kød