<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Ulrik Bremholm

Bestyrelsesmedlem
Tranekær

Stilling

Landmand/direktør i Rubenlund Agro A/S

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1967

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Tidspunkt for indtræden

2017

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet Agrarøkonom i landbrugsledelse

Driver i dag eget landbrug med 30 ansatte

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Udvalg til test af nye tiltag fra Ejerservice

DAKA Landmandsudvalg

Øvrige ledelseserhverv

Direktør/ejer Lejbølle Vindenergi ApS

Tillidsposter i interesseorganisationer

Sektorbestyrelse Gris, Landbrug & Fødevarer

Erhvervsråd Langeland / Den Grønne Rygrad

Th. R. Knudsens Mindefond (bestyrelsesmedlem)

Fonden Langelands Elforsyning (bestyrelsesmedlem)

Foreningen Østifterne (delegeret medlem for Region Syddanmark)