<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Thomas Kjær

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Vrå

Stilling

Landmand

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1981

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2019

Danish Crown A/S

2021

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet landmand

Agrarøkonom uddannet

Driver i dag landbrug

Diplomuddannelse i Finansiel Rådgivning

Bestyrelsesuddannelse fra INSEAD

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Brugerpanel for Ejerkommunikation

Øvrige ledelseserhverv

 

Tillidsposter i interesseorganisationer

Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer