<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Peter Fallesen Ravn

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S
Øster Løgum

Stilling

Gårdejer / griseproducent

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1968

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Tidspunkt for indtræden

2008

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet landmand

God forståelse og indsigt i økonomi og strategi

Driver i dag landbrug

Tidligere formand for Danmarks Landboungdom og bestyrelsesmedlem i SAF/ DLG

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Friland (formand)

Nominerings- og Vederlagsudvalg under Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Udvalg for test af nye tiltag fra Ejerservice

Øvrige ledelseserhverv

Green Maskinstation A/S

Leverandørforeningen Sbs Kliplev Biogas

Tillidsposter i interesseorganisationer

Virksomhedsbestyrelsen, Landbrug & Fødevarer

Koordineringsgruppen for Økologisk Svinekød (formand)