<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Palle Joest Andersen

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S
Hjørring

Stilling

Gårdejer

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1963

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

2009

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet landmand

Driver i dag landbrug

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Sundby-Wenbo Fonden (formand)

Øvrige ledelseserhverv

AKV Langholt AmbA

Tillidsposter i interesseorganisationer

Sektorbestyrelse Gris, Landbrug & Fødevarer