<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Michael Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Slangerup

Stilling

Gårdejer

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1964

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

 

Tidspunkt for indtræden

2017

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet landmand

Driver i dag landbrug

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Brugerpanel for ejerkommunikation

Øvrige ledelseserhverv

Agro Support A/S

Tillidsposter i interesseorganisationer

Veterinærudvalget, Landbrug & Fødevarer

Det Dyreetiske Råd