<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Karsten Willumsen

Bestyrelsesmedlem i Danish Crown AmbA
Bestyrelsesmedlem
Ikast

Stilling

Landmand

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1974

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Danish Crown A/S

Tidspunkt for indtræden

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2013

Danish Crown A/S

2019

Udløb af aktuel valgperiode

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

2023

Danish Crown A/S

2022

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Landbrugsuddannelse, suppleret med landbrugets virksomhedslederuddannelse

Driver i dag landbrug

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Danish Crown Beef (næstformand)

Nominerings- og Aflønningsudvalg under Danish Crown A/S

Revisionsudvalg

Beef arbejdsgruppe - ejerpanel

Øvrige ledelseserhverv

RYK-Fonden til Varetagelse af Registrering og Ydelseskontrol (næstformand)

Tillidsposter i interesseorganisationer

Kvægafgiftsfonden (formand)

Sektorbestyrelse Kvæg, Landbrug & Fødevarer (næstformand)