<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Jørgen Larsen

Bestyrelsesmedlem (observatør)
Tårs

 

Stilling

Landmand

Andelsejer i Danish Crown

Ja

Født

1954

Bestyrelsespost i Danish Crown

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (observatør)

Tidspunkt for indtræden

2019

Udløb af aktuel valgperiode

2023

Kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet i form af ultrakort CV

Uddannet landmand, Grønt bevis, jordbrugsteknolog, merkonom i regnskabsvæsen og revision.

Driver i dag landbrug og har selvstændig revisionsvirksomhed

Desuden selvstændig ejendomsmægler

Medlemskab af øvrige bestyrelser og udvalg inden for Danish Crown-koncernen

Danish Crown Beef

Beef arbejdsgruppe – ejerpanel

Repræsentantskabets Uddannelsesudvalg

DAKA Landmandsudvalg

Øvrige ledelseserhverv

 

Tillidsposter i interesseorganisationer

Hjørring Dyrskue (næstformand)

Repræsentantskabet for Viking Danmark