Loading...

Modtagelsen på Danish Crowns slagterier oplever at meget tunge grise bliver sendt på griseslagteri, og det giver udfordringer på linjen, fordi materiellet er lavet med specifikationer til grise, der vejer under 150 kg. levendevægt. Derfor skal grise over 150 kg. meldes til som søer.

- Når vi får grise ind, som er meget tunge, så ødelægger det rigtig meget af flowet i en dagsproduktion. Der skal en ekstra mand til at tage imod den, stierne i staldene er ikke lavet til det, og alle vores maskiner og robotter er projekteret til en anden vægt, så det slider enormt på dem. Derfor skal alle grise over 150 kg. meldes til som søer og slagtes i Skærbæk, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør for ejerservice i Danish Crown.

Det er omkostningsfrit at få en so-transport til at komme og hente en meget tung gris. Grise over 137 kg. levende vægt klassificeres som grise, men afregnes som søer.

Hvis der tilmeldes dyr til slagtning over 150,0 kg. levende vægt (120,0 kg. slagtevægt) på et griseslagteri, vil de blive aflivet, kasseret og afregnet uden værdi. Samtidig tildeles der en kassationsafgift til DAKA. Det er slagtevægten på normaldagen, der er afgørende. Altså den dag grisene er tilmeldt til. Udsættelser kompenseres med udgangspunkt i denne dag efter afregningsreglerne.