<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

En faldende smågriseeksport gør, at Danish Crown Pork hæver prognosen for slagtning efter sommerferien. For at sætte kapaciteten og salget rigtigt på slagterierne er det derfor vigtigt, at alle grise indsat i staldende bliver indberettet gennem Danish Crowns Ejer-app, fortæller Nicolaj Nørgaard, der er direktør for Danish Crown Ejerservice.

- Vi oplever desværre en tendens til, at lidt flere glemmer at indberette deres grise og ligger udenfor deres prognose for tilmeldte grise. Det er ærgerligt for alle parter og koster tillægget på 10 øre pr kg. Med en forventning om øget slagtning efter sommerferien bliver det udslagsgivende, at andelsejerne indberetter grisene via Ejer-appen, så vi står med den rigtige kapacitet i efteråret. Vi bruger tallene til at fastsætte både kapacitet og salg hver uge, og de rigtige data skaber stor værdi.

Grise, der er sat i slagtegrisestald, skal indberettes hurtigst muligt og senest fire uger efter indsættelse. Opbremsningen i smågrisemarkedet kommer efter noteringsfaldende i Tyskland for tre uger siden samt de nye udbrud af Afrikansk Svinepest i grisebesætninger Polen, fortæller Jens Kongensholm, der er adm. direktør for SPF.

- Det store fald i den tyske notering fik markedet til at bremse kraftigt op, og dertil kommer udbruddet af Afrikansk Svinepest i et meget grisetæt område i Polen, hvilket gør, at de stipladser, der er til rådighed i Danmark, bliver fyldt op, siger han.

Danish Crowns prognose er de seneste uger opskrevet med 10.000 flere grise til slagtning om 10 uger, og Nicolaj Nørgaard forventer, at det kan stige yderligere de kommende uger.