Loading...

Mens priserne på grise de sidste par måneder er steget med raketfart, så er afregningen for kreaturer i Nordeuropa fortsat i bakgear. Det står i skærende kontrast til verdensmarkedet, hvor der er en god efterspørgsel på oksekød, som på linje med efterspørgslen på grisekød er drevet af Kina.

- I en lang årrække har det været en styrke for os at have omkring to tredjedele af vores omsætning i Danmark og Tyskland, hvor priserne længe lå over verdensmarkedet. Lige nu matcher efterspørgslen ikke helt udbuddet på vores hjemmemarkeder. Det skyldes blandt andet en øget konkurrence fra Irland, som forsøger at sikre sig mod Brexit ved at eksportere til det øvrige EU, og når vi så samtidig ikke - trods særdeles intensivt arbejde - har fået adgang til Kina, så resulterer det i en lavere afregning til landmanden, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef. 

Mens Danish Crown Beef har en historisk stærk markedsposition i Danmark, har indtjeningen i selskabets tyske slagterier de seneste 18 måneder været under pres. Det skyldes blandt andet en ubalance mellem udbuddet af slagtedyr og slagtekapaciteten, der har drevet priserne på kreaturer højere op, end markedet kunne bære. Derfor har Danish Crown ikke nået sine egne indtjeningsmål.

- Vi har iværksat en gennemgribende spareplan og effektiviseringer, der skal løfte vores indtjening i Tyskland. Jeg tror egentlig på, at vi langt hen ad vejen har det rigtige setup, men det kører ikke, som det skal. Den udfordring skal vi have løst, og det skal gå stærkt, konstaterer Finn Klostermann. 

Samtidig ligger priserne på biprodukter som hjerter, lever og tunger i øjeblikket lavt, og det samme gælder især huderne, så samlet set bidrager det, der i fagsproget kaldes ”den femte fjerding”, ikke i samme grad som tidligere.

Efter mange år som en særdeles eftertragtet råvare til tøj, sko, sofaer og bilsæder har netop huder fra Nordeuropa og særligt Danmark oplevet et længere prisdyk.

Danish Crown er største andelshaver i Scan-Hide, der står for at bearbejde og sælge de danske huder. Virksomheden har gennem de sidste to år ikke leveret de ventede resultater og dermed den afregning, som leverandørerne forventede, og derfor har to af selskabets andelshavere valgt at melde sig ud af Scan-Hide.

- I Danish Crown har vi en stærk tro på Scan-Hide. Derfor har selskabets nye direktør fået til opgave at udarbejde en ny salgs- og vækststrategi for selskabet med det primære formål at tjene flere penge til gavn for Danish Crowns ejere, fortæller Finn Klostermann.