Loading...

Bestyrelsen i Danish Crown har besluttet at styrke direktionen med yderligere et medlem. Det bliver den nuværende Group CFO Preben Sunke, der udnævnes til Viceadministrerende direktør og samtidig tager rollen som Group COO. Samtidig igangsættes en søgeproces efter en ny Group CFO. Indtil en ny Group CFO er fundet, fortsætter Preben Sunke i rollen.

- Med oprettelsen af den nye rolle giver vi direktionen ekstra kraft til at drive de tværgående koncernprojekter, som hurtigere skal levere allerede identificerede synergier, siger Erik Bredholt, bestyrelsesformand i Danish Crown.

Preben Sunke får ansvaret for blandt andet Group Procurement, Production Excellence og en række konkrete projekter på tværs af koncernen, som allerede er igangsat. Målet er både at sætte yderligere skub i nuværende projekter og at identificere nye udviklingsprojekter på tværs af koncernen.

- Det er en spændende opgave, som bestyrelsen har givet opbakning til at løse. Udrulning af 4WD-strategien er afgørende vigtig for at forbedre koncernens konkurrencedygtighed og for at løfte afregningen til koncernens ejere. Min opgave bliver at styrke samarbejdet på tværs om at nå strategimål, siger Preben Sunke.

Den nye Group CFO indtræder i direktionen og får ansvaret for koncernøkonomi, regnskab og skat, compliance, finance transformation/Global Business Services, lønadministration i Danmark, risikostyring, herunder valuta-, rente- og forsikringsforhold samt koncernens IT-funktion.