Loading...

Danish Crown oplever fortsat tilmeldinger, der ligger over prognosen, efter udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland. Det skaber vanskeligheder i forhold til at planlægge slagtekapaciteten bedst muligt, og derfor er indberetningerne af smågrise via Danish Crowns Ejer-app stadig i fokus, fortæller Nicolaj Nørgaard, der er daglig leder i Ejerservice.

- Vi har alle tænkelige styringsværktøjer i brug for tiden for at skabe den mest retvisende prognose, men det bedste værktøj er fortsat ejernes indberetninger. Derfor er det enormt vigtigt, at der fortsat indberettes via appen, især fordi det vil være prognosen omkring juleslagtningen, som er i spil nu her, siger han.

Danish Crown har senest opjusteret prognosen med 5.000 grise om ugen på baggrund af ejernes indberetninger.