Loading...

Omgivelserne er storslåede, når man kører ned ad vejen til Eskjær Hovedgaard i Østsalling. Træer langs alléen med får på den ene side og et græsareal på den anden.

For enden af gårdspladsen står hovedbygningen fra 1300-tallet omkranset af en voldgrav og skov i baggrunden. Der er styr på detaljerne.

På den nordlige side af gårdspladsen er én af Eskjær Hovedgaards grisestalde. På facaden af grisestalden er der netop blevet hængt et nyt skilt op med teksten ”Jeg går klimavejen. På vej mod et mere bæredygtigt landbrug i samarbejde med Danish Crown.”

Skiltet er en del af Danish Crowns nye retning og udtryk, som skal sikre, at vi lykkes med at skabe en mere bæredygtig produktion af kød i fremtiden.

Den rejse vil 31-årige Johan Schütte, der er medejer af Eskjær Hovedgaard og står for gårdens griseproduktion og markbrug, med på.

- Jeg bestilte skiltet, fordi jeg synes, det er et vigtigt signal at sende. Vi vil gerne med i en bæredygtig retning. Jeg tror, det er vigtigt, at dansk landbrug formår at skille sig positivt ud på den her front. Vi er i konstant kamp med landbrug fra hele verden, og vi skal vise, at når du køber dansk frem for udenlandsk, så køber du også grønt, siger Johan Schütte.

Derfor er placeringen af skiltet heller ikke tilfældig.

- Vi har hængt skiltet op på facaden af grisestal-den ud til gårdspladsen, fordi vi har en offentlig skov nede bag hovedgården. Især i weekenden kommer der mange for at gå i tur i skoven, og så holder de lige foran skiltet. Så jeg håber, at skiltet kan være med til at give nogle reaktioner på, at vi arbejder på en grøn griseproduktion, siger Johan Schütte.

Nye ventilatorer, biogas og halmfyr
På Eskjær Hovedgaard omfatter griseproduktionen 22.000 indkøbte 7 kgs-grise, hvoraf de 19.000 opfedes til slagt, og de resterende sælges ved 30 kg.

Gårdens griseproduktion er blevet bæredygtighedscertificeret af Danish Crown, og Johan Schütte fortæller da også, at de er meget opmærksomme på at optimere grønt, når det er muligt.

- Mine ansatte og jeg snakker faktisk ofte om bæredygtighed. Vi har f.eks. fået udskiftet vores ventilatorer i grisestaldene til nogle, som bruger meget mindre strøm. Vi har overdækket gylletanken, vi bruger halmfyr i stedet for oliefyr til at varme op, og fra november sender vi vores overskydende gylle til biogasanlæg. Vi prøver at tænke miljø ind i de beslutninger, vi tager, når det også er muligt økonomisk, siger Johan Schütte.

Drømmer om ny grisestald
Johan Schüttes griseproduktion foregår i stalde af ældre dato, hvorfor staldene har sine begrænsninger i forhold til at blive så bæredygtige, som nuværende viden og teknologi tillader det.

Derfor drømmer landmanden om at bygge en helt ny grisestald, men det er en dyr omgang.

- Jeg synes jo, det er en rigtig god idé, men det er også en stor økonomisk investering. Der har været nogle magre år som griseproducent, og risikoen, for at grisepest rammer Danmark på et tidspunkt, lurer også. Men med en ny grisestald kan man få indbygget gyllekølingen under gulvet, lave miljøspalter osv., og det vil også rykke produktionen i en grønnere retning, siger Johan Schütte.

Vil gerne gå forrest
Danish Crown lancerede den 16. september sit nye logo og sin nye bæredygtige retning for virksomheden.

Johan Schütte er glad for, at Danish Crown har valgt at lægge endnu flere kræfter i at rykke produktionen i en grønnere retning og på at gøre opmærksom på de tiltag, landmændene allerede har gang i.

- Hvis en ung landmand som mig ikke kan være med til at gå forrest på det her projekt, så ved jeg snart ikke. Så selvfølgelig vil jeg gerne det. Bæredygtighed og kvalitet er vores eksistens-grundlag i dansk landbrug, hvis vi skal klare os i den internationale kamp. Så jeg hilser den nye retning velkommen og glæder mig til at være med, siger Johan Schütte.

Jeg bestilte skiltet, fordi jeg synes, det er et vigtigt signal at sende. Vi vil gerne med i en bæredygtig retning.